Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť X/2019

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci október 2019 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE - B.R.N.O., MEDÚZA, HERO.
 
X.   2019
152
 
pozorovaní premenných hviezd celkovo
92
 
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 19 
 
meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračovali sme vo fotometrii premenných hviezd s jasnosťou okolo 7 - 8 mag. cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú  naištalované na kamere G2-8300 cey refraktorom ED 80/560 a s rovnačom poľa 0,85.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 

Zákryty hviezd asteroidmi:

08.10.2019 118 Peitho -UCAC4 584-32969  -pozitívne pozorovanie zákrytu (svetelná krivka)
26.10.2019 650 Amalasuntha -TYC 1341-1908-1 -negatívne pozorovanie zákrytu (svetelná krivka)
29.10.2019 87 Sylvia -TYC 1932-00469-1 -negatívne pozorovanie zákrytu (svetelná krivka)

Follow-up astrometria

-   asteroid (162082) 1998 HL1
-   medzihviezdna kométa 2I/Borisov
 

25. októbra 2019 o 17h 20m UT sa na vzdialenosť 16,2 LD = 6,23 mil. km = 0,042 AU priblíži blízkozemský asteroid (162082) 1998 HL1.

Asteroid bol objavený na observatóriu SOCORRO New Mexico, USA 18. apríla 1998.Typ dráhy ho radí k potenciálne nebezpečným objektom (PHA) typu AMOR.

Objekt objavil Amatérsky astronóm Genadij Vladimírovič Borisov pozoroval 30. augusta 2019 na svojom observatóriu MARGO. Na NEOCP bol objekt predbežne označený ako gb00234. Pozorovania, ktoré prichádzali v ďalších dňoch potvrdili, že novoobjavené teleso je kométa a pohybuje sa po hyperbolickej dráhe. Dostala pomenovanie P/2019 Q4 Borisov. Ďalšie získané údaje upresnili jej dráhu v priestore a výsledkom bolo definitívne potvrdenie, že kométa je skutočne na hyperbolickej dráhe a prilieta do našej slnečnej sústavy z medzihviezdneho priestoru. To bol dôvod prečo IAU zmenila jej pomenovanie na 2I/Borisov a formálne potvrdila jej medzihviezdny pôvod. Číslo 2 znamená, že je to už druhý objekt s podobným pôvodom, prvý bol medzihviezdny asteroid 1I/Oumuamua, ale 2I/Borisov je prvá medzihviezdna kométa.
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v októbri 2019 uskutočnených 24 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 21 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Ďalšie odborné aktivity

21.10.2019 nastal prelet ISS- Medzinárodnej vesmírnej stanice popred disk Slnka, ktorý bol zhodou okolností pozorovateľný z oboch odborných pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline - z Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a Pozorovateľne na Malom diele v Žiline. V dôsledku paralaxy - zmeny relatívnej uhlovej pozície a konečnej vzdialenosti ISS vzhľadom na pozorovateľov, sa ISS premietala na iné miesta slnečného disku pre pozorovateľov v Kysuckom Novom Meste a v Žiline.
 
V Žiline bolo pozorované ďalekohľadom Zeiss 110/1300 mm a fotoaparátom Canon 450D, pozorovateľ Miroslav Znášik, v Kysuckom Novom Meste ďalekohľadom Zeiss 200/30000 mm a fotoaparátom Canon 5D Mark III, pozorovateľ Ján Mäsiar. Vzhľadom na rozdielne ohniskové vzdialenosti ďalekohľadov bol priemer  disku Slnka zo Žiliny prepočítaný na priemer v Kysuckom Novom Meste. Technické údaje o prelete ISS pre Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste: Čas preletu 14:09:01.05 SEČ, zdanlivý priemer ISS 32.54″, trvanie preletu 1.08 sek, vzdialenosť ISS od pozorovateľov 849,5 km.
 

 Krajská hvezdáreň v Žiline