Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XII/2019

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci december 2019 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
XII.   2019
47
 
pozorovaní premenných hviezd celkovo
49
 
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 22 
 
meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
V decembri sme pokračovali vo fotometrii premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 cey refraktorom ED 80/600 a s rovnačom poľa 0,85.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 

Podľa predpovede OccultWatcher malo dôjsť 11. 12. 2019 k zákrytu hviezdy TYC 1357-00114-1 asteroidom 1638 Ruanda, pozorovanie bolo negatívne, nepotvrdilo zákryt v našich zemepisných šírkach. 
 
Pokračujeme na projekte SUNGRAZER COMETS - U.S. Naval Research Laboratory , ktorý sa venuje objavovaniu nových objektov pri Slnku. Vyhodnocujeme snímky okolia Slnka získaných korónografmi LASCO3 a LASCO2 umiestnenými na sonde SOHO  - SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY a hľadáme nové kométy. V decembri sme sa spolupodieľali na objave jednej novej kométy. 
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v decembri 2019 uskutočnených 15 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 7 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Ďalšie odborné aktivity

Na nočnej oblohe sa už skvejú zimné súhvezdia.
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline