Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť I/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci január 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
I.   2020
79
 
pozorovaní premenných hviezd celkovo
41
 
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 14  
 
meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 refraktorom ED 80/600 a s rovnačom poľa 0,85.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 

Podľa predpovede OccultWatcher malo dôjsť 17.01.2020 k zákrytu hviezdy TYC 2310-00399-1 asteroidom 2002 TB181, pozorovanie bolo negatívne, nepotvrdilo zákryt v naších zemepisných šírkach. 
 
Pokračujeme na projekte SUNGRAZER COMETS - U.S. Naval Research Laboratory , ktorý sa venuje objavovaniu nových objektov pri Slnku. Vyhodnocujeme snímky okolia Slnka získaných korónografmi LASCO3 a LASCO2 umiestnenými na sonde SOHO  - SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY a hľadáme nové kométy. V januári 2020  sme sa spolupodieľali na objave jednej novej kométy.
 
 
MPEC 2020-B45 oznamuje objav nového asteroidu 2020 BO1. Prvý krát bol pozorovaný na observatóriu Catalina Sky Survey 19.01.2020. Po publikovaní dráhových elementov objektu pod označením C0VNGU1 na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T05 MPC H06 Mayhill, New Mexico USA.
Jasnosť telesa pri pozorovaní sa pohybovala okolo 15 mag. a vlastný pohyb 49´´/1´. Najbližšie k našej planéte sa asteroid priblížil 19.01.2020 o 19h UT na vzdialenosť 13,32 LD - 5,15 mil. kilometrov. Jeho priemer sa odhaduje na 70 až 230 metrov.
   
24. januára 2020 sa o 3h28m UT na vzdialenosť 37,68  LD = 14,484 mil. km priblížil blízkozemský asteroid s dráhou typu APOLLO - (437316) 2013 OS3. Cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T5 som urobil follow-up astrometriu objektu, jeho jasnosť bola okolo 15 mag. a vlastný pohyb 15´´/1´. Pohybuje sa takmer severojužným smerom priamo cez súhvezdie Orión.
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v januári 2020 uskutočnených 14 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 12 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Ďalšie odborné aktivity

Večerné oblohu zdobí planéta Venuša a tú nočnú zimné súhvezdia. 
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline