Oznam

Aktualizované 25. októbra 2021

 

Pracoviská Krajskej hvezdárne v Žiline - Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline sú otvorené podľa platných pravidiel Covid Automatu.

Viac info nájdete nižšie.

 

Na prehliadku a pozorovanie je potrebné sa OBJEDNAŤ!

 

Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:30, ideálne aspoň jeden pracovný deň vopred.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie a dodržiavanie platných protiepidemických opatrení. Vstupné podľa aktuálneho cenníka.

 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Telefónne číslo pre objednanie: 041/421 29 46
Pon. - Pia. 8:00 - 14:30

   

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Telefónne číslo pre objednanie: 
041/564 32 00 alebo 0904 903 953 (nie SMS!)
Pon. - Štv.: 8:00 - 14:30
Pia.: 8:00 - 12:00
 
     

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:

 

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok, vstup o 9:00 a o 13:00

     

•  pondelok až piatok v čase od 9:00 do 15:00

 

Večerné pozorovania pre verejnosť:

 

Večerné pozorovania pre verejnosť:

 

    

• v piatok 1. október o 19:00 hod.

•  Svetový kozmický týždeň:

4. až 8. októbra 2021 o 19:00 hod.

 

•  Svetový kozmický týždeň:

4. až 8. októbra 2021 o 19:00 hod.

v piatok 15. október o 18:30 hod.   v piatok 15. október o 18:30 hod.
• v piatok 22. október o 18:30 hod.   • v piatok 22. október o 18:15 hod.
• v piatok 29. október o 18:30 hod.   • v piatok 29. október o 18:00 hod.
     

V prípade záujmu je možné objednať aj individuálne večerné pozorovania oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka, pri dodržaní podmienok podľa platného COVID automatu.

 Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy! Na prehliadku a pozorovanie je potrebné sa OBJEDNAŤ! Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:30, ideálne aspoň jeden pracovný deň vopred.

 

 

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie a dodržiavanie platných protiepidemických opatrení. Vstupné podľa aktuálneho cenníka.

 

 

COVID automat (25.10. -  31.10.2021)

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

     

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline
a Makovického dom v Žiline

Okres: Kysucké Nové Mesto - ČIERNA - 3. stupeň ohrozenia

Pracovisko uplatňuje protokol KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ.

   

Okres: Žilina - BORDOVÁ - 2.stupeň ohrozenia

Pracoviská pri individuálnych prehliadkach uplatňuje protokol OTP. Pri večerných pozorovaniach uplatňuje protokol ZÁKLAD

Podľa vyhlášky 253. ÚVZ v územných obvodoch okresov stupňa 3.stupeň ohrozenia a pri uplatnení protokolu KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ možno umožniť a organizovať individuálne prehliadky pre maximálne 1 osobu na 15 m2.
Podľa vyhlášky 254. ÚVZ SR: Povolené sú hromadné podujatia s kapacitou max. 100 osôb.

Na pracovisku v Kysucom Novom Meste: pri individuálnych komentovaných prehliadkach a individuálnych večerných pozorovaniach max. 6 osôb (1 osoba na 15m2). Pri večerných pozorovaniach pre verejnosť je maximálna povolená kapacita 100 osôb.

Návštevníci sa preukazujú príslušným potvrdením o očkovaní. 

   
Podľa vyhlášky 253. ÚVZ v územných obvodoch okresov stupňa 2.stupeň ohrozenia a pri uplatnení protokolu OTP možno umožniť a organizovať individuálne prehliadky pre maximálne 1 osobu na 15 m2.
Podľa vyhlášky 254. ÚVZ SR: Pri uplatnení protokolu základ sú povolené sú hromadné podujatia s kapacitou max. 6 osôb.
 
Na pracoviskách v Žiline: v priestoroch a v areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline a v priestoroch Makovického domu v Žiline max. 6osôb.
 
Návštevníci sa preukazujú príslušným potvrdením o splnení podmienok vstupu. 

Hvezdáreň je povinná uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov podujatí po dobu dvoch týždňov od ich ukončenia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí uvedenej doby budú údaje zničené.

 

Hvezdáreň je povinná uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov podujatí po dobu dvoch týždňov od ich ukončenia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí uvedenej doby budú údaje zničené.

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora

INTERIÉR: Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom. Výnimky upravuje vyhláška ÚVZ SR.

  

INTERIÉR: Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom. Výnimky upravuje vyhláška ÚVZ SR.

EXTERIÉR: Nos a ústa musia byť prekryté rúškom. Výnimky upravuje vyhláška ÚVZ SR.

  

EXTERIÉR: Na hromadných podujatiach musia byť nos a ústa prekryté rúškom pre vzdialenosť menšiu ako 2 m. Výnimky upravuje vyhláška ÚVZ SR.

Všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 

RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ