Oznam

Aktualizované 13. septembra 2021

 

Pracoviská Krajskej hvezdárne v Žiline - Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
a Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline sú otvorené a uplatňujú protokol ZÁKLAD platného Covid Automatu.

 

Na prehliadku a pozorovanie je potrebné sa OBJEDNAŤ!

 

Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:30, ideálne aspoň jeden pracovný deň vopred.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie a dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení. Vstupné podľa aktuálneho cenníka.

 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Telefónne číslo pre objednanie: 041/421 29 46
Pon. - Pia. 8:00 - 14:30

   

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Telefónne číslo pre objednanie: 041/564 32 00
Pon. - Štv.: 8:00 - 14:30
Pia.: 8:00 - 12:00
 
     

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:

 

Prehliadky hvezdárne a pozorovania dennej oblohy:

•  pondelok až piatok, vstup o 9:00 a o 13:00

     

•  pondelok až piatok v čase od 9:00 do 15:00

 

Večerné pozorovania pre verejnosť:

 

Večerné pozorovania pre verejnosť:

•  v piatok 3.septembra 2021 o 20:00 hod.

     

•  v piatok 3.septembra 2021 o 20:00 hod.
•  v piatok 10.septembra 2021 o 19:30 hod.   •  v piatok 10.septembra 2021 o 19:45 hod.
• v piatok 17. septembra o 19:30 hod.   • v piatok 17. septembra o 19:30 hod.
•  v piatok 24.septembra 2021 o 19:30 hod.   •  v piatok 24.septembra 2021 o 19:15 hod.
     

V prípade záujmu je možné objednať aj individuálne večerné pozorovania oblohy. Poplatok je 30€+vstupné podľa aktuálneho cenníka, pri dodržaní podmienok podľa platného COVID automatu.

 Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy! Na prehliadku a pozorovanie je potrebné sa OBJEDNAŤ! Objednať sa môžete telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:30, ideálne aspoň jeden pracovný deň vopred.

 

 

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie a dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení. Vstupné podľa aktuálneho cenníka.

 

 

COVID automat (13.- 19.9.2021)

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

     

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline

Okres: Kysucké Nové Mesto - ORANŽOVÁ - ostražitosť

Pracovisko uplatňuje protokol ZÁKLAD

   

Okres: Žilina - ORANŽOVÁ - ostražitosť

Pracovisko platňuje protokol ZÁKLAD

Podľa vyhlášky 240. ÚVZ v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť a pri uplatnení protokolu Základ možno umožniť a organizovať individuálne prehliadky pre max. 6 návštevníkov (maximálne 1 osoba na 15 m2).

Podľa vyhlášky 241. ÚVZ SR: Povolené sú hromadné podujatia s kapacitou na sedenie v interiéri 25% a v exteriéri na 50%. Obmedzenie kapacity na státie v exteriéri je 100 a v interiéri 50 osôb. 

Na pracovisku v Kysucom Novom Meste: v interiéri do 20 osôb na sedenie a 40 osôb na státie. 

   
Podľa vyhlášky 240. ÚVZ v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť a pri uplatnení protokolu Základ možno umožniť a organizovať individuálne prehliadky pre maximálne 1 osobu na 15 m2.
 
Podľa vyhlášky 241. ÚVZ SR: Povolené sú hromadné podujatia s kapacitou na sedenie v interiéri 25% a v exteriéri na 50%. Obmedzenie kapacity na státie v exteriéri je 100 a v interiéri 50 osôb. 
 
Na pracoviskách v Žiline: v priestoroch a v areáli Pozorovateľne na Malom diele v Žiline interiér na sedenie max. 3, v priestoroch Makovického domu v Žiline max. 11 osôb na sedenie v interiéri.

 

Hvezdáreň je povinná uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov podujatí po dobu dvoch týždňov od ich ukončenia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí uvedenej doby budú údaje zničené.

 

Hvezdáreň je povinná uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov podujatí po dobu dvoch týždňov od ich ukončenia a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí uvedenej doby budú údaje zničené.

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora

INTERIÉR: Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté rúškom.

  

INTERIÉR: Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté rúškom.

EXTERIÉR: Na hromadných podujatiach musia byť nos a ústa prekryté (respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou).

  

EXTERIÉR: Na hromadných podujatiach musia byť nos a ústa prekryté (respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou).

Všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 

RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ