Oznam

Aktualizované 28. júla 2020

 Aktuálne informácie pre návštevníkov pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline

 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste: 

Komentované prehliadky expozícií Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a pozorovania objektov dennej oblohy sa konajú v pracovných dňoch o 10:00 a o 13:00. 

Večerné pozorovania pre verejnosť na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste:
 •  streda  5. 8. 2020 so začiatkom o 21:00 hod.
 •  streda 12.  8. 2020 so začiatkom o 20:30 hod.   
 •  streda 19.  8. 2020 so začiatkom o 20:30 hod.
 •  streda 26.  8. 2020 so začiatkom o 20:30 hod.

 

Pozorovateľňa na Malom diele v Žiline:

Pozorovanie Slnka na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline sa v mesiaci august koná v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00. 

Večerné pozorovania pre verejnosť v Pozorovanateľni na Malom diele v Žiline:
 •  piatok 7. 8. 2020 so začiatkom o 21:00 hod.
 •  piatok 14.  8. 2020 so začiatkom o 20:30 hod. - Letné astronomické kino - prednáška pod holým nebom spojená s pozorovaním večernej oblohy. 
 •  piatok 21.  8. 2020 so začiatkom o 20:15 hod.
 •  piatok 28.  8. 2020 so začiatkom o 20:00 hod.
 

 

Návštevníci sú pri návšteve povinní dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

- vstup a pobyt v priestoroch hvezdárne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- pri vchode do vnútorných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,

- odporúča sa zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m.

 

Pri účasti na hromadných podujatiach je súčasne potrebné dodržiavať nasledovné:

- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto hromadného podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk.

 

 

Pracovisko v Makovického dome v Žiline je pre verejnosť zatvorené do odvolania.

 

RNDr. Ján Mäsiar
riaditeľ