Oznam

Aktualizované 21. apríla 2021

 

V súlade s platnými protiepidemiologickými opatreniami
ostávajú všetky pacoviská Krajskej hvezdárne v Žiline
pre návštevníkov do odvolania zatvorené.

 

 

Všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie nájdete
na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ