Oznam

Aktualizované 23.októbra 2020

 Aktuálne informácie pre návštevníkov pracovísk Krajskej hvezdárne v Žiline

 

V nadväznosti na UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 je od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020 možný vstup len s negatívnym výsledkom testu (PCR test, alebo antigénový test – nie starší ako z 23.10.)

 

Všetky pacoviská Krajskej hvezdárne v Žiline sú pre verejnosť zatvorené.

 

 

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude vychádzanie mimo svojich obydlí obmedzené. Na základe významne zhoršujúcej epidemiologickej situácie o tom uznesením rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

Presné znenie uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR nájdete tu.

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia

Na základe opatrenií Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020, OLP/8326/2020, Príkazom predsedníčky ŽSK č.19/2020 a na základe Príkaz riaditeľa č. 9 s účinnosťou od 15.10.2020 sa na pracoviskách Krajskej hvezdárene v Žiline zakazuje:
 
- usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
- pohybovať sa v exteriéroch a interiérov budov bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov.
- podávanie rúk,
- návštevy na pracovisku s výnimkou návštev potrebných na zabezpečenie prevádzky organizácie:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka);
- pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

 

RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ