Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť II/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci február 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
II.   2020
44
 
pozorovaní premenných hviezd celkovo
27
 
meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 14  
 
meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 refraktorom ED 80/600 a s rovnačom poľa 0,85. Zameriavame sa na oblohu v okolí severného horizontu – cirkumpolárne súhvezdia.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 

Pokračujeme na projekte SUNGRAZER COMETS - U.S. Naval Research Laboratory , ktorý sa venuje objavovaniu nových objektov pri Slnku. Vyhodnocujeme snímky okolia Slnka získaných korónografmi LASCO3 a LASCO2 umiestnenými na sonde SOHO  - SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY a hľadáme nové kométy. Vo februári 2020  sme sa spolupodieľali na objave piatich nových komét.

 
 
15. februára 2020 sa na vzdialenosť 15,04 LD = 5,78  mil. km priblížil blízkozemský asteroid (163373) 2002 PZ39. Objavený bol na observatóriu Soccoro - Lincoln Laboratory ETS, New Mexico. Priemer telesa sa odhaduje od 300 do 1000 m.

1. februára som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T05. Asteroid mal veľmi dobré podmienky na pozorovanie. Nachádzal sa v súhvezdí Blíženci, odkiaľ sa v prvej polovici februára presúval západným smerom cez súhvezdia Povozník, Býk až do súhvezdia Baran. Maximálnu jasnosť ~ 14,3 mag. dosiahol okolo 12. februára. Večer 14. februára asteroid prechádzal priamo cez otvorenú hviezdokopu Plejády M45 a neďaleko sa bude nachádzal ďalší asteroid 416 Vaticana s jasnosťou 13,8 mag. Obidva objekty sa boli v maximálnom priblížení okolo 20:30 SEČ vo vzájomnej vzdialenosti pár oblúkových minút.
   
C/2017 T2 (PanSTARRS) je najjasnejšia kométa viditeľná na oblohe v súčasnej dobe.

Bola objavená v októbri 2017 na observatóriu PanSTARRS 1 Haleakala - Havajské ostrovy. Perihéliom prejde 5. mája 2020 vo vzdialenosti 1,6 AU od Slnka a 1,7 AU od Zeme, excentricita je 0,999 a inklinácia 57°.

Kométu nájdeme na večernej oblohe vysoko nad obzorom blízko nadhlavníku v súhvezdí  Kasiopeia. V tejto zaujímavej časti oblohy môžeme kométu pozorovať až do prvej aprílovej dekády.Jasnosť objektu sa bude pohybovať okolo 9 mag. a túto hodnotu  si kométa udrží do konca marca. Kométa sa nachádza v zaujímavej časti Kasiopeii, asi 3° západne od hmloviny Srdce IC 1805 v hustej oblasti Mliečnej dráhy.
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo vo februári 2020 uskutočnených 16 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 17 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Ďalšie odborné aktivity

Venuša je ako Večernica výrazným oblektom večernej oblohy.
 
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline