Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť III/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci marec 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
III.   2020
97   pozorovaní premenných hviezd celkovo
64   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 15     meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 refraktorom ED 80/600 a s rovnačom poľa 0,85. Zameriavame sa na oblohu v okolí severného horizontu – cirkumpolárne súhvezdia. 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
Pokračujeme na projekte SUNGRAZER COMETS - U.S. Naval Research Laboratory, ktorý sa venuje objavovaniu nových objektov pri Slnku. Vyhodnocujeme snímky okolia Slnka získaných korónografmi LASCO3 a LASCO2 umiestnenými na sonde SOHO  - SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY a hľadáme nové kométy. V marci 2020 sme sa spolupodieľali na objave piatich nových komét.
 
Zapojili sme sa do pozorovania kométy C/2019 Y4 (ATLAS), ktorá v marci zjasňovala, no pravdepodobne sa kométou desaťročia nestane. Ďalšie nádeje vkladáme do kométy C/2017 T2 (PANSTARRS)
 

 

Podľa predpovede OccultWatcher malo dôjsť 14. 03. 2020 k zákrytu hviezdy HIP 30245 asteroidom 1999 JH28 a 16. 03. 2020 k zákrytu hviezdy TYC 1417-01325-1 asteroidom 1946 Walraven. Pozorovania boli negatívne, nepotvrdil sa zákryt v naších zemepisných šírkach.  

 

Okolie najjasnejšej hviezdy Regulus v súhvezdí Leva. Neďaleko sa práve pohybuje asteroid HELENA (101) a severne od hviezdy môžeme pozorovať hmlistý obláčik - galaxiu UGC 5470 - Leo I. Je to člen miestnej skupiny galaxií a zároveň najvzdialenejší satelit našej Galaxie. Je viditeľná v stredných ďalekohľadoch vizuálne, v CCD stačí aj 8 cm refraktor.

 
 
 
 
 
 
 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre blížiace sa minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni ma Malom diele v Žiline bolo v marci 2020 uskutočnených 25 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 18 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

Večer 9. marca 2020 sa Mesiac nachádzal v splne a ráno 10. marca prechádzal perigeom. Priemer Mesiaca v splne bol 33,5´, 24. marca v nove bol jeho priemer 29,6´. Väčší priemer v spojení s fázou robí z  Mesiaca nádherný drahokam zdobiaci nočnú oblohu.
 
Snímka (vľavo) je kombináciou dvoch fotografií zhotovených cez fotoaparát Canon 6D. Prvá zachytáva širokoúhly záber celej scenérie, objektív Samyang 2,4/14 mm, detail Mesiaca je cez ohnisko 300 mm.
 
Začiatkom marca nastala konjunkcia planét Venuša a Urán. Večer 8. marca 2020 sa Urán nachádzal 2,2° južne od Venuše. Večer 9. marca sa situácia takmer nezmenila a planéty sa nachádzali stále blízko od seba. Snímka (dole) je opäť kombinácia širokoúhleho objektívu 14mm a tele 300 mm. 
              
Galaxia NGC 2903 (hore) v súhvezdí Leva patrí k najjasnejším na severnej oblohe, ale je menej známa ako jej susedky z Messierovho katalógu v súhvezdí. Nájdeme ju asi 1,5° stupňa jasnejšie od hviezdy λ Leo a je viditeľná aj v triedroch.
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline