Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IV/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci apríl 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
IV.   2020
117   pozorovaní premenných hviezd celkovo
116   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 8    meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300. Pozorujeme použitím reflektora NWT 150/750, ktorý má oproti refraktoru ED 80/600 väčší priemer objektívu a umožňuje pozorovať aj slabšie hviezdy. 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
 
V noci z piatka 17. na sobotu 18. apríla 2020 zaznamenala aj naša kamera patriaca do siete AMOS prelet jasného meteoru – bolidu. Bolid letel zo severu na juh približne 6-7 sekúnd v čase asi 00:39 (LSEČ) a dosiahol jasnosť Mesiaca v splne. Podľa výpočtov mohla malá časť pôvodného telesa - meteoroidu prežiť prelet atmosférou a dopadnúť do mesta Bánovce nad Bebravou a jeho okolia. Reportáž Bánovského televízneho vysielania: https://www.youtube.com/watch?v=HzhECefWwGs
 
Sledovali sme prelet potenciálne nebezpečného asteroidu 1998 OR2 okolo Zeme a venovali mu samostatný článok.

Zapojili sme sa do pozorovaní komét C/2019 Y4 (ATLAS), C/2019 Y1 (ATLAS), C/2017 T2 (PanSTARRS) a podieľali sme sa na upresnení dráh novoobjavených komét P/ 2020 G1 (PIMENTEL) a C/2020 F8 (SWAN). Dáta boli publikované v cirkulároch IAU MPC (MPEC 2020-G94 a MPEC 2020-H06).

Očakávania, ktoré vkladali astronómovia do kométy C/2019 Y4 (ATLAS) už s určitosťou ostanú nenaplnené. Už naše pozorovania tohto zaujímavého objektu ukázali, že jej jasnosť sa zmenšila a obraz jadra kométy sa predĺžil zarovno s osou chvosta. To je jeden z príznakov fragmentácie a dezintegrácie jadra kométy. Koncom mesiaca to potvrdili pozorovania z Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu (link). Kométa C/2019 Y4 (ATLAS) je zrejme sama o sebe časťou jadra inej kométy C/1844 Y1 (Great Comet), známej aj pod menom Wilmot, ktorá zažiarila na prelome rokov 1843 a 1844. Dráhové elementy oboch objektov to potvrdzujú a tak súčasný vývoj objektu nemusí byť niečim neobvyklým.

 

MPEC 2020-G94 oznamuje objav novej kométy C/2020 F8 (SWAN). Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením SWAN01 som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T32 MPC Q62 Siding Spring Observatory - Austrália. Jasnosť telesa bola okolo ~ 9 mag. a jeho vlastný pohyb 1,8´´/1´ v poz. uhle 37°. Kométu objavil M. Mattiazzo na snímkoch zhotovených prístrojom SWAN na vesmírnom satelite SOHO. V súčasnosti nájdeme kométu na južnej oblohe v súhvezdí Sochár. Z tohto súhvezdia sa bude presúvať severozápadným smerom až do súhvezdí Perzeus a Povozník, v ktorých by sme kométu mohli pozorovať od druhej dekády mája.

   
MPEC 2020-H06 oznamuje objav novej kométy P/2020 G1 (Pimentel). Prvýkrát bola pozorovaná na observatóriu SONEAR Observatory, Oliveira, Brazília. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP - PCCP pod označením S512025 som urobil follow-up astrometriu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T30 MPC Q62. Jasnosť pri pozorovaní bola ~16 mag. a vlastný pohyb 5.4´´/1´. Perihéliom prešla kométa už 17. marca 2020, avšak jej elongácia bola menšia ako 27°. Objavená bola až keď sa vzdialila od Slnka na väčšiu uhlovú vzdialenosť. Jej jasnosť sa postupne zmenšuje so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od Slnka. Je to krátkoperiodická kométa s obežnou dobou ~ 8.6 roka.

 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v apríli 2020 uskutočnených 30 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 27 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

V priebehu apríla sme sa venovali fotografovaniu deep-sky objektov, nočnej oblohy, Mesiaca, Venuše a jej prechodu cez hviezdokopu Plejády. To najkrajšie nájdete v samostatnej galérii Virtuálna prehliadka V.

 
 
 Krajská hvezdáreň v Žiline