Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť V/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci máj 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
V.   2020
31   pozorovaní premenných hviezd celkovo
31   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 16    meraní z Kysuckej hvezdárne publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300. Pozorujeme reflektorom NWT 150/750, refraktorom ED 80/520 a s fotografickým objektívom Pentacon 5,6/500.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).

Ešte v apríli sme sa zamerali na prelet potenciálne nebezpečného asteroidu 1998 OR2 okolo Zeme a venovali mu samostatný článok. Po spracovaní vyšla rotačná perióda asteroidu na 4,14 h.
 
 
Zapojili sme sa do pozorovaní kométy C/2019 Y8 (SWAN), podieľali sme sa na spresnení dráh novoobjavených komét P/2020 J1 (SONEAR) a P/2019 LM4 (Palomar). Výsledky pozorovaní boli publikované v IAU MPC cirkulároch MPEC 2020-J37 a MPEC 2020-J68.
 
 

Kométe C/2019 Y8 (SWAN) sme venovali samostatný článok. Bola tak trochu sklamaním.

 

 

Aktivita Slnka

Aktivita Slnka je i naďalej typická pre minimum činnosti. Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v máji 2020 uskutočnených 24 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 20 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

Konjunkcia Merkúra a Venuše 
Konjunkcia nastáva, keď sa nám dve nebeské telesá na oblohe javia blízko pri sebe. Kým Merkúr sa od Slnka uhlovo vzďaľoval (4.6. bol v najväčšej východnej elongácii), Venuša sa pohybovala opačne a na oblohe sa približovala k Slnku (dolná konjunkcia nastala 3. 6.). Maximálne priblíženie nastalo 22. mája, keď sa premietali iba na 1,2° od seba. 
Vzájomné konjunkcie planét Merkúr a Venuša sa opakujú po približne 1,59 roku [1]. Najbližšie tak uvidíme Merkúr s Venušou, hoci budú od seba viac vzdialené, na večernej oblohe 29. decembra 2021.
 

 

 

Venovali sme sa aj astrofotografii a testovaniu techniky.

 
 Krajská hvezdáreň v Žiline