Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci jún 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
VI.   2020
26   pozorovaní premenných hviezd celkovo
8   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 14    meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 cez reflektor NWT 150/750.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).

Zapojili sme sa do pozorovania a fotometrie kométy C/2017 T2 (PANSTARRS), blízkozemského asteroidu (163348) 2002 NN4 a 2020 JD.

6. júna 2020 sa na vzdialenosť 13,26 LD alebo  5,1 mil. km priblížil asteroid (163348) 2002 NN4. Objavený bol v júli 2002 v rámci prehliadky LINEAR v Soccoro. Priemer telesa sa odhaduje v rozmedzí od veľkosti albeda medzi 180 - 570 metrov. Jeho dráha asteroid kategorizuje do skupiny PHA asteroidov z rodiny ATEN. Slnko obehne za 300 dní, najbližšie sa priblížil na vzdialenosť 0,5 AU a vzdiali na 1,26 AU. Jeho dráha sa približuje k dráhe našej Zeme na 0,01 AU. Rotačná perióda je 14,5 dňa.
Follow-up astrometria objektu bola robená prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T21 MPC H06. 
 
 
MPEC 2020-L35 oznamuje objav nového asteroidu 2020 LD. Prvý krát bol pozorovaný na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa 7. júna 2020. Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením A10nb9m bola urobená follow-up astrometria prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 MPC Q62 umiestneného v SIDING SPRING, Austrália.
 
Asteroid 2020 LD je NEO objekt s dráhou typu Apollo. Jasnosť asteroidu v súčasnosti presahuje 20 mag.

V mesiaci jún sa kométa C/2020 F3 (NEOWISE) blížila k prechodu perihéliom, ktorý nastal 3. júla 2020 vo vzdialenosti 0,295 AU od Slnka. V dňoch pred prechodom perihéliom sme ju mohli sledovať vďaka družici SOHO a jej koronografu LASCO C3. Vzornom poli bol aj asteroid Vesta.

Očakáva sa, že jasnosť C/2020 F3 (NEOWISE) bude narastať a možno po dvoch nenaplnených očakávaniach od komét C/2020 F8 (SWAN) a C/2019 Y4 (ATLAS) sa do tretice dočkáme kométy, ktorá bude viditeľná na oblohe voľným okom. Jej pozorovacie podmienky sa budú postupne zlepšovať, kométa sa pohybuje severným smerom a jej elongácia sa zvyšuje. V priebehu júla bude kométa pozorovateľná na rannej a neskôr aj na večernej súmračnej oblohe. V druhej júlovej dekáde bude jej deklinácia kulminovať, bude cirkumpolárna a bude prechádzať najjužnejšími časťami súhvezdia Veľkej medvedice, kde zostane až do konca mesiaca.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v júni 2020 uskutočnených 19 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 17 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
Aktivita Slnka je stále na nízkej úrovni. Sem tam sa objaví nejaká slnečná škvrna. Začiatkom mesiaca sa objavila skupina škvŕn AR2965 patriaca do nového 25. cyklu slnečných škvŕn. V chromosfére vznikajú zatiaľ malé protuberancie, ale občas sú aj výnimočnejšie.
 
 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

Polotieňové zatmenie Mesiaca

5.6.2020 nastalo polotieňové zatmenie Mesiaca. Bohužiaľ, u nás pršalo. V diere občas vykukol Mesiac a zafarbil oblaky.

 Krajská hvezdáreň v Žiline