Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Noc s netopiermi v Krajskej hvezdárni po deviatykrát (2020)

TS, Varín, 25.8.2020

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody Varín v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pripravujú pre širokú verejnosť už po deviatykrát  podujatie Noc s netopiermi. Akcia sa uskutoční v piatok 4. septembra 2020 pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline v čase od 19.00 do 21.30 hodiny. 
 
Pútavé informácie o živote netopierov, o pravdivosti, či skôr nepravdivosti niektorých povier a výskume v Malej Fatre porozpráva odborný pracovník RNDr. Tomáš Flajs. Rozprávanie bude doplnené premietaním zaujímavého filmu Strážcovia noci, prichystaná bude ukážka nárazovej siete pre odchyt netopierov a počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom batdetektora. Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov z hvezdárne a návštevníci podujatia budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu napr. planétu Jupiter.
 
Noc s netopiermi sa organizuje v rámci 24. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Tento rok na stránke EUROBATS-u do dnešného dňa je zaregistrovaných 14 podujatí z 9 krajín ako rôzne semináre, prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky výskumu netopierov a iné.
 
Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy ako napr. že naše netopiere cicajú krv, či zapletajú sa do vlasov. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 kusov komárov. 
 
Organizátori pozývajú všetkých záujemcov spoznať fascinujúci život týchto jedinečných cicavcov a tak prispieť k ich poznaniu a  zároveň aj ochrane. 
 
Podujatie bude prebiehať v zmysle platných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na ochranu zdravia obyvateľstva. 
 
 
Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.
ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín
Pracovisko: Správa Národného parku Malá Fatra