Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť X/2020

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci október 2020 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
X.   2020
27   pozorovaní premenných hviezd celkovo
27   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O.
 10   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 cez reflektor NWT 150/750. S dôrazom na premenné hviezdy EM Cep, GQ Dra  a ER Vul. 
 
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).

Zapojili sme sa do follow-up astrometrie a fotometrie pri pozorovaní komét C/2020 S3 (Erasmus), C/2020 M3 (ATLAS) a blízkého priblíženia asteroidu 2020 UA .
 
 
Kométa C/2020 S3 (Erasmus) bola prvý krát pozorovaná 17. septembra 2020 na observatóriu ATLAS-MLO Mauna Loa. Perihéliom prejde 12. decembra 2020 vo vzdialenosti 0.4 AU od Slnka. Pomocou diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T05 som urobil follow-up astrometriu tohto objektu. 
 
V závere októbra sa nachádzala na rannej oblohe v súhvezdí Hydra a Sextant. Jej aktuálna jasnosť sa približovala k 11 mag. a je predpoklad, že bude rásť. Pozorovacie podmienky nebudú optimálne, avšak za priaznivej poveternostnej situácie by sme mohli ráno nad juhovýchodným obzorom od druhej novembrovej dekády pozorovať kométu aj malými ďalekohľadmi alebo triédrami v súhvezdí Pohára a Havrana. Maximálna jasnosť sa predpokladá medzi 7 až 8 magnitúdou.
 

Asteroid 2020 UA bol objavený 16. októbra 2020 na observatóriu Mt. Lemmon, jeho jasnosť sa pohybovala okolo 21 mag. Veľkosť objektu podľa albeda sa odhaduje na 4 až 14 metrov.

21. októbra o 2:00 UT sa priblížil k Zemi na vzdialenosť 46128 km. Prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T05 MPC CODE H06 som urobil follow-up astrometriu objektu, jasnosť v dobe pozorovania bola 16,4 mag.

Kométa C/2020 M3 (ATLAS) bola objavená 27. júna 2020 na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa. Pôvodne bola zaradená medzi NEO kandidátov a až neskoršie pozorovania potvrdili kometárnu aktivitu.  Kométa prešla perihéliom 25. októbra 2020. Kométa sa v čase pozorovania nachádzala na južnej oblohe v súhvezdí Eridanus a jej jasnosť sa pohybovala okolo 8 - 9 mag.

Pozorovacie podmienky kométy sa ešte budú zlepšovať, presunie sa severným smerom cez súhvezdie Zajac do súhvezdia Orión, kde sa bude pohybovať až do druhej dekády mesiaca. Jej jasnosť bude možno atakovať hranicu 7 mag.

Kométa 156P/Russell-LINEAR je členom Jupiterovej rodiny komét, jej obeh okolo Slnka trvá 6,44 roka, perihéliom prejde 17. novembra 2020. Počas októbra a novembra sa jej jasnosť bude pohybovať okolo 12 - 13 mag. Do konca roka sa postupne presunie so súhvezdia Vodnár a Ryby.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v októbri 2020 uskutočnených 15 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním, na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste bolo 11 pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
Aktivita Slnka je stále nízka, no zdá sa, že konečne nastupuje nový slnečný cyklus a vo fotosfére, ale najmä v chromosfére, to začína žiť. Na ukážku fotografie chromosféry cez ďalekohľad Lunt 150/1000 s kamerou QHY 174M (detail s ohniskom 2000 mm) a fotosféry cez ďalekohľad Zeiss 200/3000 mm (detail skupiny slnečných škvŕn bol zhotovený predĺženým ohniskom na 6000 mm) získané na Kysuckej hvezdárni. Autor fotografií Ján Mäsiar.
 

 

Krajská hvezdáreň v Žiline