Astronomický krúžok pre deti

Každý človek sa neraz pristavil pod jasnou nočnou oblohou fascinovaný jej krásou. Tento pohľad v mnohých vyvoláva veľa rozličných otázok, od tej, aký vesmír je, až po tú, či sme vo vesmíre sami. Takéto otázky sa neboja položiť najmä deti. A práve pre ne je organizovaný astronomický krúžok. Krajská hvezdáreň v Žiline otvára astronomický krúžok pre deti každoročne.

 

Ako sa prihlásiť? 

V prípade, že máte záujem navštevovať astronomický krúžok v Žiline, kontaktujte nás priamo na pracovisku v Makovického dome.

Termín prvého stretnutia je streda 2. októbra 2019 od 14:15 hod. v Makovického dome (Horný Val 20, Žilina), ostatné náležitosti budú spresnené na prvom stretnutí. 

 

Krúžok v Kysuckom Novom Meste budeme otvárať len v prípade dostatočného záujmu. Preto sa zatiaľ môžete prihlásiť len nezáväzne mailom na kyshvezdknm(zavináč)vuczilina.sk . Do predmetu prosím napíšte "krúžok" a do textu počet záujemcov, ich vek a prípadne váš e-mailový kontakt, ak sa nezhoduje s odosielacou adresou. 

Termín do konca septembra 2019!!!  My vás následne budeme kontaktovať s ďalšími pokynmi.

 

Kde a kedy sa krúžok koná?
Krúžok sa koná v priestoroch Makovického domu v Žiline a Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Členovia krúžku sa stretávajú počas školského roka raz týždenne v popoludňajších a večerných hodinách. Termín stretnutí je spresnený na prvom krúžku, o ktorom sa záujemcovia môžu dozvedieť na tejto stránke.

 

Komu je krúžok určený?
Deťom základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov. Ale pravda, ak sa nájdu záujemcovia aj zo stredných skôl, radi ich privítame medzi nami.

Aká je náplň krúžkovej činnosti?
Na astronomickom krúžku sa členovia zoznamujú nielen so základmi astronómie, ale aj ďalších prírodných vied, ktoré úzko súvisia s astronómiou. Toto oboznamovanie prebieha formou multimediálnych prednášok, ktoré vedie vedúci krúžku. V rámci prednášky krúžkari majú možnosť klásť rôzne otázky, na ktoré sa spolu všetci snažia nájsť odpoveď.

To, čo sa členovia naučia počas prednášok, si môžu vyskúšať aj prakticky. Učia sa orientovať na nočnej oblohe, spoznávať súhvezdia. V prípade pekného počasia sa pozorujú objekty dennej a nočnej oblohy pomocou ďalekohľadov ako aj voľnými očami.
Krúžkari majú možnosť pracovať s odbornou astronomickou literatúrou aj s internetom, ktoré sú dostupné na hvezdárni. V prípade mimoriadnych úkazov sa členovia zúčastňujú ich pozorovania. Svoje vedomosti si môžu overiť v krátkych testoch, zábavných vedomostných hrách. Ak si chcú svoje schopnosti zmerať v rámci nášho regiónu a Slovenska, môžu sa prihlásiť do súťaží organizovaných Krajskou hvezdárňou v Žiline.

Ak máte záujem, kontaktujte nás.