Astronomický krúžok pre deti

Každý človek sa neraz pristavil pod jasnou nočnou oblohou fascinovaný jej krásou. Tento pohľad v mnohých vyvoláva veľa rozličných otázok, od tej, aký vesmír je, až po tú, či sme vo vesmíre sami. Takéto otázky sa neboja položiť najmä deti. A práve pre ne je organizovaný astronomický krúžok. Krajská hvezdáreň v Žiline otvára astronomický krúžok pre deti každoročne.

Počas pandémie však bola krúžková činnosť značne obmedzená. Nakoľko sa postupne situácia zlepšuje, rozhodli sme sa astronomický krúžok pre deti v druhej polovici školského roku 2021/22 otvoriť.

Ako sa prihlásiť? 

Astronomický krúžok v Žiline: Astronomický krúžok v Žiline sa koná ONLINE, s príležitostným pozorovaním večernej oblohy v priestoroch Pozorovateľni na Malom diele v Žiline. Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu asiser(zavináč)vuczilina.sk. Bližšie informácie na telefónnom čísle 041/5643200
 
Astronomický krúžok v Kysuckom Novom Meste: Členovia astronomického krúžku v Kysuckom Novom Meste sa stretávajú raz týždenne, spravidla v piatok o 17:00 v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu kyshvezdknm(zavináč)vuczilina.sk. Bližšie informácie na telefónnom čísle 041/4212946
 

Kde a kedy sa krúžok koná?

Členovia krúžku sa stretávajú raz týždenne v popoludňajších a večerných hodinách. Astronomický krúžok v Žiline sa bude konať v priestoroch Makovického domu, s pozorovaním v Pozorovateľni na Malom diele v Žiline. 
 

Komu je krúžok určený?

Deťom základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov. Ale pravda, ak sa nájdu záujemcovia aj zo stredných skôl, radi ich privítame medzi nami.

Aká je náplň krúžkovej činnosti?
Na astronomickom krúžku sa členovia zoznamujú nielen so základmi astronómie, ale aj ďalších prírodných vied, ktoré úzko súvisia s astronómiou. Toto oboznamovanie prebieha formou multimediálnych prednášok, ktoré vedie vedúci krúžku. V rámci prednášky krúžkari majú možnosť klásť rôzne otázky, na ktoré sa spolu všetci snažia nájsť odpoveď.

To, čo sa členovia naučia počas prednášok, si môžu vyskúšať aj prakticky. Učia sa orientovať na nočnej oblohe, spoznávať súhvezdia. V prípade pekného počasia sa pozorujú objekty dennej a nočnej oblohy pomocou ďalekohľadov ako aj voľnými očami.
Krúžkari majú možnosť pracovať s odbornou astronomickou literatúrou aj s internetom, ktoré sú dostupné na hvezdárni. V prípade mimoriadnych úkazov sa členovia zúčastňujú ich pozorovania. Svoje vedomosti si môžu overiť v krátkych testoch, zábavných vedomostných hrách. Ak si chcú svoje schopnosti zmerať v rámci nášho regiónu a Slovenska, môžu sa prihlásiť do súťaží organizovaných Krajskou hvezdárňou v Žiline.

Ak máte záujem, kontaktujte nás.