Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astronomický krúžok pre deti

 

 

Každý človek sa neraz pristavil pod jasnou nočnou oblohou fascinovaný jej krásou. Tento pohľad v mnohých vyvoláva veľa rozličných otázok, od tej, aký vesmír je, až po tú, či sme vo vesmíre sami. Takéto otázky sa neboja položiť najmä deti. A práve pre ne je organizovaný astronomický krúžok. Krajská hvezdáreň v Žiline otvára astronomický krúžok pre deti každoročne.

Počas školského roku 2023/24 otvárame dva astronomické krúžky pre deti, v Kysuckom Novovm Meste a v Žiline. Krúžok je bezplatný.

Ako sa prihlásiť? 

Ak máte záujem navštevovať astronomický krúžok na jednom z pracovísk Krajskej hvezdárne, zašlite elektronickú kópiu vyplnenej prihlášky na adresu uvedenú v prihláške do konca septembra 2023.

Prihláška Astronomický krúžok v Kysuckom Novom Meste Prihláška Astronomický krúžok v Žiline

POZOR ZMENA! Prvé stretnutie AK v Žiline bude už v stredu 4.10. v Makovického dome o 15:00 hod.

Kde a kedy sa krúžok koná?

Členovia krúžku sa stretávajú raz týždenne v popoludňajších a večerných hodinách.
 
Astronomický krúžok v Žiline sa bude konať raz týždenne, prevažne ONLINE, s príležitostným pozorovaním večernej oblohy v priestoroch Pozorovateľni na Malom diele v Žiline alebo stretnutiami v priestoroch Makovického domu v Žilne.
 
Astronomický krúžok v Kysuckom Novom Meste sa bude konať v piatky o 17:00 hod. v priestoroch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste.
 
 

Komu je krúžok určený?

Deťom základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov. Ale pravda, ak sa nájdu mladší či starší záujemcovia, radi ich medzi nami privítame .
 

Aká je náplň krúžkovej činnosti?
Na astronomickom krúžku sa členovia zoznamujú nielen so základmi astronómie, ale aj ďalších prírodných vied, ktoré úzko súvisia s astronómiou. Toto oboznamovanie prebieha formou multimediálnych prednášok, ktoré vedie vedúci krúžku. V rámci prednášky krúžkari majú možnosť klásť rôzne otázky, na ktoré sa spolu všetci snažia nájsť odpoveď.

To, čo sa členovia naučia počas prednášok, si môžu vyskúšať aj prakticky. Učia sa orientovať na nočnej oblohe, spoznávať súhvezdia. V prípade pekného počasia sa pozorujú objekty dennej a nočnej oblohy pomocou ďalekohľadov ako aj voľnými očami.
Krúžkari majú možnosť pracovať s odbornou astronomickou literatúrou aj s internetom, ktoré sú dostupné na hvezdárni. V prípade mimoriadnych úkazov sa členovia zúčastňujú ich pozorovania. Svoje vedomosti si môžu overiť v krátkych testoch, zábavných vedomostných hrách. Ak si chcú svoje schopnosti zmerať v rámci nášho regiónu a Slovenska, môžu sa prihlásiť do súťaží organizovaných Krajskou hvezdárňou v Žiline.

Ak potrebujete viac informácií kontaktujte niektoré z pracovísk Krasjkej hvezdárne v Žiline.