Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Medzinárodná výtvarná súťaž "Rozprávkové nebo" (2021)

Krajská hvezdáreň v Žiline a Hvězdárna Valašské Meziříčí p.o.

vyhlasujú medzinárodnú výtvarnú súťaž s názvom

„Rozprávkové nebo“

 

Cieľ: Motivácia a zvýšenie záujmu detí o astronómiu a prírodné vedy
 

Téma: Vesmír a predstavy detí o ňom
 

Termín uzávierky súťaže:  PREDĹŽENÉ DO 15.MÁJA 2021
 

Kategórie:      1. kategória: materské školy
2. kategória: 1. stupeň základných škôl

 

Podmienky a vyhodnotenie súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci škôl na území Žilinského kraja a Zlínskeho kraja.

Do súťaže sa môžu zapojiť dvojrozmerné výtvarné práce jednotlivcov, spracované ľubovoľnou technikou v ľubovoľnom formáte, maximálne výkres do veľkosti A2. Výtvarné práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Najlepšie práce budú ohodnotené a zaradené do rovnomennej medzinárodnej výstavy výtvarných prác.

V každej kategórii, samostatne v SR a samostatne v ČR, budú udelené dve hlavné ceny.

Víťaz hlavnej ceny okrem diplomu a vecnej ceny, získa pre seba a celú svoju triedu realizáciu podujatia „Kúzelná astronómia“ priamo v priestoroch školy.

Ide o zábavné vzdelávacie podujatie zamerané na záhady fyziky a prírody okolo nás, so sprievodnými animačnými aktivitami, a v závislosti od priestorových možností aj s návštevou mobilného planetária.

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou si organizátor vyhradzuje právo na zmenu spôsobu realizácie hlavnej výhry a jej realizáciu dištančnou formou, prostredníctvom online prenosu.

Kompletné pravidlá súťaže nájdete v štatúte. Prihláška do súťaže je prílohou štatútu súťaže.

Súťažné práce spolu s vyplnenou prihláškou do súťaže zasielajte alebo doručte do 15. mája 2021 na adresu:
 

Krajská hvezdáreň v Žiline, Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 

 

 

 

Na stiahnutie:

Propozície súťaže "Rozprávkové nebo" - predĺžené do 15.5.2021 v .pdf

Štatút súťaže "Rozprávkové nebo", prihláška s GDPR - predĺžené do 15.5.2021 - v .pdf