Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť I/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci január 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS a pozorovanie zákrytov hviezd asteroidmi.
 
I.   2021
25   pozorovaní premenných hviezd celkovo
17   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. (link)
20   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 cez refraktor ED 80/520. 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
Sme zapojení tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Kométa C/2020 M3 (ATLAS) sa v januári nachádzala po súmraku vysoko nad severovýchodným obzorom v súhvezdí Povozník a presúvala sa okolím najjasnejšej hviezdy súhvezdia Capella. Kométa vyzerala ako oválny obláčik s kondenzáciou, jej jasnosť sa pohybovala  okolo 10 mag. a na jej vizuálne pozorovanie bol potrebný ďalekohľad s priemerom väčším ako 100 mm. Pri CCD, prípadne fotografii, by sme si vystačili aj s technikou s menším priemerom. Ku koncu mesiaca kométa už definitívne slabla a bola v dosahu len väčších ďalekohľadov.
     

MPEC 2021-A100  oznamuje objav novej kométy C/2021 A2 (NEOWISE). Prvý krát bola pozorovaná 3. januára 2021 sondou NEOWISE, ktorá objavila aj jasnú kométu C/2020 F3 (NEOWISE) z minulého roku.

Kométa C/2021 A2 (NEOWISE) sa v čase objavu nachádzala na južnej oblohe a jej jasnosť sa pohybovala okolo 14 mag. V priebehu januára sa relatívne rýchlym vlastným pohybom presúvala na sever a začiatkom februára už bola viditeľná aj z našich zemepisných šírok.

Kométa prešla perihéliom 22. januára a začiatkom februára sa k našej Zemi priblížila na 0,5 AU. Odhady hovorili, že jej jasnosť by sa mohla dostať k 9 mag., avšak predpovedať jasnosť komét je niekedy ako veštiť zo sklenenej gule. Počas februára sa bude kométa presúvať cez súhvezdie Jednorožca, do Blížencov a Povozníka.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v januári 2021 uskutočnených vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste prebieha výmena montáže hlavného ďalekohľadu, preto sa pozorovania nerealizovali.
 

Ďalšie odborné aktivity

Planéta Mars je už po opozícii, no s jasnosťou okolo 0 mag. stále patrí medzi najjasnejšie objekty na nočnej oblohe. Začiatkom januára vstúpila do súhvezdia Baran a ďalej sa presúvala východným smerom. V polovici januára prechádzala okolo ďalšej planéty Urán. Na tú už pri pozorovaní potrebujeme triéder, ale vďaka blízkosti Marsu sa dá ľahšie identifikovať v hviezdnom poli. Najmenšia vzájomná vzdialenosť planét bola do 24.januára okolo 2°.

 
Kométa 156P/Russell-LINEAR 10. januára 2021 prechádzala blízko galaxie M33 v súhvezdí Trojuholníka.

 
Krajská hvezdáreň v Žiline