Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
ONLINE "Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2021)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 31. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“
 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
 
 
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
 
Priebeh súťaže a termíny: súťaž je trojstupňová
1. Okresné kolo (zabezpečuje Krajská hvezdáreň v Žiline): 29.-31. marca 2021 - ONLINE
2. Krajské kolo (zabezpečuje Krajská hvezdáreň v Žiline): do konca apríla 2021 
3. Celoslovenské kolo: termíny budú známe do konca marca 2021
 
Štatút súťaže nájdete tu.
 
Okresné kolo: realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19, bude okresné kolo prebiehať ONLINE a to pre všetky okresy kraja.
 
Do súťaže sa prihlasuje individuálne, prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky v termíne do 22. marca 2021. 
Na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške budú 25. marca 2021 odoslané presné pokyny k absolvovaniu súťaže.
 
Samotná súťaž prebehne v nasledovných termínoch:  1.kategória: 29. marec 2021 o 15:00
  2.kategória: 30. marec 2021 o 15:00
  3.kategória: 31. marec 2021 o 15:00

 
Vyhodnotenie a konečné výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr v nasledujúci deň na webe Krajskej hvezdárne v Žiline a prostredníctvom e-mailu budú odoslané na adresy jednotlivých súťažiacich.
 
Do krajského kola postúpia prví traja súťažiaci z každého okresu, v prípade, ak dosiahnu aspoň 50 % z celkového počtu bodov. Krajské kolá súťaže budeme realizovať v závislosti od platných protiepidemiologických opatrení prezenčne alebo ONLINE formou. 
 
V súvislosti so súťažou Krajská hvezdáreň v Žiline pripravuje online “Astronomické školenie” - sadu kvízov zahrňujúcich tematické okruhy podľa štatútu súťaže, ktoré budú priebehu marca 2021 postupne zverejňované na tejto stránke a na jej facebooku
 
Srdečne pozývame všetkých záujemcov, aby si prostredníctvom našich kvízov takúto formu súťaže precvičili a zároveň si zopakovali a zabavili sa.
 
Na stiahnutie: