Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astronomické školenie - astrokvízy (2021)
 
Ako prípravu na online astronomickú vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ pripravila Krajská hvezdáreň v Žiline sadu online kvízov zahrňujúcich tematické okruhy podľa štatútu súťaže. 
 
Kvízy nebudú hodnotené, majú našim súťažiacim poskytnúť možnosť precvičiť si takúto formu súťaže, trošku si zopakovať vedomosti a v neposlednom rade sa zabaviť.
Kvizy nie sú určené iba potenciálnym súťažiacim. Sú pre všetkých, ktorí máte chuť sa zabaviť, otestovať a oprášiť si svoje vedomosti z astronómie.
Budeme ich uverejňovať postupne, pričom v každom tematickom okruhu budú zverejnené kvízy v troch náročnostiach, korešpondujúcimi so súťažnými kategóriami. 
 
Vyberte si kvíz a kategóriu:

 3. marec 2021 - Všeobecná astronómia 

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

  5. marec 2021 - História astronómie 

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

10. marec 2021 - Slnečná sústava 

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

12. marec 2021 - Astronomické prístroje 

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

17. marec 2021 - Astrofyzika 

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

19. marec 2021 - Kozmonautika 

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

24. marec 2021 - Hviezdna obloha

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória

 

Tak ako? Páčili sa vám naše kvízy? Dajte nám vedieť tu alebo na našom Facebooku - www.facebook.com/KrajskaHvezdarenVZiline