Astronomické školenie - astrokvízy (2021)
 
Ako prípravu na online astronomickú vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ pripravila Krajská hvezdáreň v Žiline sadu online kvízov zahrňujúcich tematické okruhy podľa štatútu súťaže. 
 
Kvízy nebudú hodnotené, majú našim súťažiacim poskytnúť možnosť precvičiť si takúto formu súťaže, trošku si zopakovať vedomosti a v neposlednom rade sa zabaviť.
Kvizy nie sú určené iba potenciálnym súťažiacim. Sú pre všetkých, ktorí máte chuť sa zabaviť, otestovať a oprášiť si svoje vedomosti z astronómie.
Budeme ich uverejňovať postupne, pričom v každom tematickom okruhu budú zverejnené kvízy v troch náročnostiach, korešpondujúcimi so súťažnými kategóriami. 
 

 3. marec 2021 - Všeobecná astronómia (kliknite na kategóriu)

 

1. kategória 2. kategória 3. kategória


Pripravujeme... 

  5. marec 2021 - História astronómie 
10. marec 2021 - Slnečná sústava 
12. marec 2021 - Astronomické prístroje 
17. marec 2021 - Astrofyzika 
19. marec 2021 - Kozmonautika 
24. marec 2021 - Hviezdna obloha 
 
Kvízy budeme zverejňovať tu a na našom facebooku - www.facebook.com/KrajskaHvezdarenVZiline