Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť II/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci február 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS
 
II.   2021
93   pozorovaní premenných hviezd celkovo
30   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
6   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 cez refraktor ED 80/520. Zvláštna pozornosť bola venovaná premenným hviezdam DN Cam, KR Com.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
Sme zapojení tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO. Počas februára sme sa podieľali na spresnení dráh 6 nových objavených komét.
 

Kométa C/2021 A2 (NEOWISE) práve prechádza cez zaujímavé časti súhvezdí Býka a ďalej bude pokračovať do súhvezdia Povozníka. Jej jasnosť nie je príliš oslnivá - odhady pozorovateľov sa pohybujú v rozmedzí 10 až 12 magnitúd. Zaujímavá je však svojou dráhou, jej excentricita sa v súčasnosti pohybuje okolo hodnoty e=1,0010460 a teda je hyperbolická. To môže znamenať, že kométa pochádza z Oortovho oblaku, prípadne môže prilietať z medzihviezdneho prostredia - z inej planetárnej sústavy.


Blízke priblíženie asteoridu (99942) Apophis

Asi najznámejší potenciálne nebezpečný asteroid - (99942) Apophis sa na prelome mesiacov február a marec priblížil k našej planéte na bezpečnú vzdialenosť 16,46 mil. km. Priemer objektu sa odhaduje na 325 metrov. Jeho jasnosť pri maximálnom priblížení dosiahla okolo 15 mag. Pohyboval sa súhvezdím Hydra, v blízkosti hviezdy Alphard.(dráha)

Bola to posledná možnosť pozorovať tento zaujímavý objekt v relatívne normálnych pozorovacích podmienkach pred tzv. Veľkým priblížením v piatok 13. apríla 2029, kedy sa priblíži k Zemi na vzdialenosť len okolo 30 000 km! Ak bude v tom čase jasno, budeme ho môcť sledovať ako hviezdu s jasnosťou okolo 3 mag., ako sa večer rýchlo pohybuje smerom od juhovýchodu na severozápad cez súhvezdia Pohár, Sextant, Lev, Rak, Blíženci a Povozník s najväčšou uhlovou rýchlosťou okolo 40´/1´ o 22:00 SEČ.

 

Blízke priblíženie asteroidu 2020 XU6 a 1999 RM45

22. februára 2021 sa k Zemi sa priblížil asteroid 2020 XU6 na vzdialenosť 10,65 LD = 4,094 miliónov kilometrov. Jeho priemer sa odhaduje na 130 - 370 m. Pri najväčšom priblížení sa nachádzal na južnej oblohe v súhvezdí Hydra a jeho jasnosť sa mala pohybovať okolo 14 mag. (dráha)

2.marca 2021 sa na vzdialenosť 7,64 LD = 2,937 miliónov kilometrov k Zemi sa priblížil asteroid 199 RM45. Jeho priemer sa podľa albeda objektu odhaduje na 250 - 780 m. Pri najväčšom priblížení sa pohyboval v súhvezdí Jednorožca a Orióna. Pri maximálnom priblížení  sa jeho jasnosť pohybovala okolo 13 mag., čo bolo v dosahu aj menej náročnej astronomickej techniky.(dráha)

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo vo februári 2021 uskutočnených 12 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste prebieha výmena montáže hlavného ďalekohľadu, preto sa pozorovania nerealizovali.
 

Ďalšie odborné aktivity

Vo februári k nám dovialo saharský piesok a jeho prítomnosť v atmosfére sa prejavila aj na fotografiách. 

 
Krajská hvezdáreň v Žiline