Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Výsledky regionálnych kôl "Čo vieš o hviezdach?" (2021)

Výsledky regionálnych kôl 31. ročníka celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“.
 
Regionálne kolá súťaže sme realizovali netradične ONLINE a súťažiaci zápolili z bezpečia svojho domova.
 
1. kategória súťažila v pondelok 29. marca 2021 od 15:00
1. miesto - Peter Švrlo, ZŠ Nám.mladosti, Žilina 
2. miesto - Roman Polko, ZŠ s MŠ Kolárovice 
3. miesto - Ema Jurčáková, ZŠ Mútne
 
2. kategória súťažila v utorok 30. marca 2021 od 15:00  
1. miesto - Pavol Markech, Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca
2. miesto - Jakub Brezáni, Katolícka spojená škola, Rajec
3. miesto - Ema Stanková, ZŠ s MŠ Komenského, Dolný Kubín 
 
3. kategória súťažila v stredu 31. marca 2021 od 15:00 
1. miesto - Jozef Jasenovec, Gymnázium Javorová 5, Rajec 
2. miesto - Branislav Dubravka, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina 
3. miesto - Filip Závadský, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
 
Kompletné výsledky nájdete tu.
 
V regionálnom kole súťaže sa na 1. – 3. mieste umiestnli súťažiaci, ktorí získali najvyšší počet bodov. Títo súťažiaci postupili do krajského kola súťaže. Súčasne, do krajského kola súťaže postúpili ďalší najúspešnejší súťažiaci tak, aby každý okres reprezentovali vždy traja súťažiaci. Podmienkou však bolo, aby postupujúci dosiahol aspoň 50 % z celkového počtu bodov, tj. 28 bodov.
Pri rovnosti získaných bodov o umiestnení v súťaži rozhodol výsledok vedomostného testu. V prípade, ak nastala rovnosť bodov aj vo vedomostnom teste, súťažiaci sa umiestnili na delenom mieste. V prípade, ak takáto situácia nastala na 1. až 3. mieste v rámci vyhodnotenia regionálneho kola alebo na 1. až 3. postupovej priečke za jednotlivé okresy, súťažiaci dostali dodatočné úlohy a až na základe týchto výsledkov sa rozhodlo o konečnom umiestnení súťažiaceho.
 
Krajské kolo súťaže bude v závislosti od aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 realizovať Krajská hvezdáreň v Žiline resp. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Bližšie informácie týkajúce sa priebehu a realizácie krajského kola súťaže budú odoslané jednotlivým postupujúcim prostredníctvom e-mailu.
 
Víťazom a postupujúcim z jednotlivých okresov Žilinského kraja gratulujeme k postupu do krajského kola súťaže! Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a tešíme na budúcoročnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?".
 

Kompletné výsledky 31. ročníka súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

Krajská hvezdáreň v Žiline realizovala regionálne kolá súťaže v online režime.
 
Krajské a celoslovenské kolá realizovla Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.
Výsledky nájdete v nasledovných odkazoch:
 
Krajská hvezáreň v Žiline