Astronomický krúžok pre deti

Každý človek sa neraz pristavil pod jasnou nočnou oblohou fascinovaný jej krásou. Tento pohľad v mnohých vyvoláva veľa rozličných otázok, od tej, aký vesmír je, až po tú, či sme vo vesmíre sami. Takéto otázky sa neboja položiť najmä deti. A práve pre ne je organizovaný astronomický krúžok. Krajská hvezdáreň v Žiline otvára astronomický krúžok pre deti každoročne.

 

Ako sa prihlásiť? 
Ak máte záujem navštevovať astronomický krúžok na jednom z pracovísk Krajskej hvezdárne, zašlite vyplnenú prihlášku na adresu kyshvezdknm(zavináč)vuczilina.sk najneskôr do konca septembra 2020! My Vás následne budeme kontaktovať s ďalšími pokynmi.
 
 
Kde a kedy sa krúžok koná?
Členovia krúžku sa stretávajú počas školského roka raz týždenne v popoludňajších a večerných hodinách. Astronomický krúžok v Žiline sa bude konať v priestoroch Makovického domu, s pozorovaním v Pozorovateľni na Malom diele v Žiline. Členovia krúžku v Kysuckom Novom Meste sa budú stretávať v priestoroch Kysuckej hvezdárne. 
O termíne prvého stretnutia krúžku budeme prihlásených záujemcov budeme informovať e-mailom a informácie budú zverejnené aj na tejto stránke. Termíny ďalších stretnutí budú upresnené na prvom krúžku.
 

Komu je krúžok určený?
Deťom základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov. Ale pravda, ak sa nájdu záujemcovia aj zo stredných skôl, radi ich privítame medzi nami.

Aká je náplň krúžkovej činnosti?
Na astronomickom krúžku sa členovia zoznamujú nielen so základmi astronómie, ale aj ďalších prírodných vied, ktoré úzko súvisia s astronómiou. Toto oboznamovanie prebieha formou multimediálnych prednášok, ktoré vedie vedúci krúžku. V rámci prednášky krúžkari majú možnosť klásť rôzne otázky, na ktoré sa spolu všetci snažia nájsť odpoveď.

To, čo sa členovia naučia počas prednášok, si môžu vyskúšať aj prakticky. Učia sa orientovať na nočnej oblohe, spoznávať súhvezdia. V prípade pekného počasia sa pozorujú objekty dennej a nočnej oblohy pomocou ďalekohľadov ako aj voľnými očami.
Krúžkari majú možnosť pracovať s odbornou astronomickou literatúrou aj s internetom, ktoré sú dostupné na hvezdárni. V prípade mimoriadnych úkazov sa členovia zúčastňujú ich pozorovania. Svoje vedomosti si môžu overiť v krátkych testoch, zábavných vedomostných hrách. Ak si chcú svoje schopnosti zmerať v rámci nášho regiónu a Slovenska, môžu sa prihlásiť do súťaží organizovaných Krajskou hvezdárňou v Žiline.

Ak máte záujem, kontaktujte nás.