Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť III/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci marec 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
III.   2021
56   pozorovaní premenných hviezd celkovo
49   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
14   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 a cez refraktor ED 80/520. Zvláštna pozornosť bola venovaná premennej hviezde TYC 3807-759-2 (J093010B) UMa.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO. Počas februára sme sa podieľali na spresnení dráh 2 nových objavených komét.
 
4 Vesta v opozícii
 
Tretia najväčšia, druhá najhmotnejšia a najjasnejšia planétka hlavného pásu asteroidov 4 Vesta bola začiatkom marca v opozícii. Jej jasnosť sa pohybovala 6 mag. a pozorovateľná bola v súhvezdí Leva, vysoko nad obzorom počas celej noci. Planétku objavil nemecký astronóm a lekár Heinrich Wilhelm Olbers, ktorý je aj objaviteľom planétky 2 Pallas a kométy 13P/Olbers a známy je i tzv. Olbersovym paradoxom. 
 
Vesta bola dlho po objave považovaná za planétu a spolu s ostatnými vtedy známymi telesami hlavného pásu asteroidov sa za planéty prestali označovať v polovici 19.storočia. Má tvar podobný trojosému elipsoidu z rozmermi 572,6 × 557,2 × 446,4 km. Najvýraznejším povrchovým útvarom je kráter Rheasilvia s priemerom 460 km blízko južného pólu planétky. Pri jeho vzniku došlo k vytrhnutiu časti hmoty Vesty, čím vznikli telesá tzv. rodiny Vesta a pochádzajú z neho HED meteority. Planétka pri vzniku prešla gravitačnou diferenciáciou a má kovové jadro, obklopené plášťom a kôrou. V súčasnosti je jedinou známou planétkou s týmito parametrami. Existencia kovových meteoritov dokazuje, že podobných telies muselo byť v minulosti v slnečnej sústave viac.
 

MPEC 2021-E19 oznamuje objav novej kométy C/2021 D1 (SWAN). Objavil ju  M. Mattiazzo  25. februára na snímkach SOHO - SWAN. Jej jasnosť odhadujú pozorovatelia v rozmedzí 10 až 14 mag. Elongácia sa ku koncu marca pohybovala ku 30°. Kométu bolo možné pozorovať večer nízko nad západným obzorom v súhvezdí Pegas, odkiaľ sa počas mesiaca pohybovala cez Andromédu, Ryby až do súhvezdia Trojuholník. Jej jasnosť by mala ostať na súčasných hodnotách a podmienky na pozorovanie sa príliš nezmenia.

 
Na fotografii vľavo je kométa C/2021 D1 (SWAN) nízko nad obzorom, na presvetlenej mestskej súmrakovej oblohe. Nebolo ľahké zhotoviť použiteľné fotografie, kvôli saturácii čipu sa nedala použiť dlhšia expozícia a neskôr bola kométa už príliš nízko nad obzorom. Na pozorovanie bol použitý refraktor ED80/520 s reduktorom a CCD kamerou G2-8300 s červeným fotometrickým filtrom.
 
Fotografia vpravo zachytáva kométu večer nízko nad severozápadným obzorom v súhvezdí Trojuholníka. Jej jasnosť sa pohybovala okolo 11 mag. a bola pozorovateľná aj vizuálne v stredne veľkých ďalekohľadoch alebo fotograficky menšími prístrojmi. Jej pozorovacie podmienky sa v najbližšej dobe nebudú meniť, kométa bude viditeľná do konca apríla nízko nad severozápadným obzorom.
 
 

Kométa C/2020 T2 (Palomar) sa pohybovala na hranici súhvezdí Pastier a Poľovné psy, a tu ju nájdeme až do konca mája. Jej jasnosť osciluje okolo hodnoty 11 mag. a najbližší mesiac by mala ostať na rovnakej úrovni. Pri vizuálnom pozorovaní je vhodným cieľom skôr pre väčšie prístroje, no na fotografické pozorovanie stačí použiť aj optiku s menším priemerom.

 

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v marci 2021 uskutočnených 16 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste prebieha výmena montáže hlavného ďalekohľadu, preto sa vizuálne pozorovania nerealizovali. 
 
 

Ďalšie odborné aktivity

 
Krajská hvezdáreň v Žiline