Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IV/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci apríl 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
IV.   2021
45   pozorovaní premenných hviezd celkovo
43   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
32   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 a cez refraktor ED 80/520. 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork).
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Dlhoperiodická kométa C/2020 R4 (ATLAS) bola objavená 12. septembra minulého roku na observatóriu ATLAS-MLO, Mauna Loa na Havaji. V čase objavu mala jasnosť okolo 19 magnitúd, v apríli 2021 sa nachádza v súhvezdí Orla a jej jasnosť sa pohybovala okolo 9 magnitúty. Podmienky na jej pozorovnie sa v priebehu apríla zlepšovali. V období najlepšej viditeľnosti, teda po 17. apríli bola nad obzorom už krátko po 21:00 SELČ v súhvezdí Herkula. Kométa sa rýchlym pohybom presunula cez súhvezdia Severnej koruny a Pastiera až do  súhvezdia Poľovné psy, kde bola začiatkom mája pozorovateľná celú noc. Jej jasnosť by sa mala stále pohybovať okolo 9 mag. Pri pohľade malým ďalekohľadom, prípadne na fotografii digitálnym fotoaparátom sa nám odhalí ako rýchlo sa pohybujúci difúzny objekt (~ 10´´ /1´), s priemerom okolo 8´.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v apríli 2021 uskutočnených 24 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 13 vizuálnych pozorovaní. 
 
Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 

 

 
Krajská hvezdáreň v Žiline