Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí" (2021)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami Slovenska, vyhlásila už 36. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Deti materských, základných a umeleckých škôl v nej výtvarne stvárňujú svoje predstavy na tému vesmír.
 
Krajská hvezdáreň v Žiline organizuje dve samostatné regionálne kolá súťaže, pre okresy Žilina a Bytča a Kysucké Nové Mesto a Čadca. Z každého z nich sme v piatich vekových kategóriách vybrali tie najkrajšie práce, ktoré postupili do celoslovenského kola súťaže, ktoré realizuje vyhlasovateľ súťaže – Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.
 
Tohtoročné regionálnene kolá boli poznačené lockdownom a dištančným vzdelávaním žiakov škôl, no napriek tomu sa do súťaže so svojimi prácami zapojilo dovedna 324 malých umelcov z 40 škôl.
 
Vyhodnotenie regionálnych kôl a ani výstavy víťazných prác sme kvôli opatreniam nerealizovali prezenčne a preto vám ich prinášame aspoň takto, virtuálne.
 
 

Virtuálna galéria víťazných prác "Vesmí očami detí! 2021

 
 
 

Výsledky regionálneho kola súťaže "Vesmír očami detí" 2021:

Žilina a Bytča

 

Kysucké Nové Mesto a Čadca

 

1. kategória

 „Vesmírna diskotéka“, Lilien Srbecká, MŠ Puškinova, Žilina

 „Planéty“, Adela Polková, Evanjelická MŠ Lichardova, Žilina

 „Cesta ku hviezdam“, Amélia Philippová, ZŠ a MŠ Hôrky

 „Marťankovia“ Richard Novák, MŠ Borodáča, Žilina

 „Návšteva Marťanka“, Katarína Sládková, Spoj. škola Kráľovnej pokoja, Žilina

 

2. kategória

 „Leonov vo vesmíre“, Natália Mičianová, ZŠ Martinská, Žilina

 „Stretnutie“, Ivan Duben, ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina

 „Kam s odpadom vo vesmíre“, Lukáś Mihalec, ZŠ Ďurčiná

 „Vesmírny kamarát“, Sára Krížová, Spojená škola Belá

 „Vesmírna slávnosť“, Lujza Bariaková, ZŠ Lichardova, Žilina

 

3. kategória

 „Kontakt“, Tomáš Kišša, ZŠ s MŠ Teplička n. Váhom

 „Iné svety“, Andrej Kišša,ZŠ s MŠ Teplička n. Váhom

 „Na Mesiaci“, Lenka Kubofová, ZŠ Martinská, Žilina

 „Potulky vesmírom“, Šimon Jurovec, ZŠ Nám. Mladosti, Žilina

 „Mimo Zeme“, Lukáš Arendárik, ZŠ Nám. Mladosti, Žilina

 

4. kategória

 „Štart zo Zeme“, Soňa Barbořáková, SZUŠ BRIOSO, Žilina

„Prilieta kométa“, Tomáš Barbořáková, SZUŠ BRIOSO, Žilina

 

5. kategória

„Let vesmírom“, Sára Beracková, SZUŠ BRIOSO, Žilina

 

 

1. kategória                                                                                

„Raketa a planéty“ , Eliška Časnochová, MŠ Skalité - Ústredie

„Otláčací vesmír“, Patrik Murín, MŠ Skalité - Ústredie

„Na výlete na Mesiaci“, Dorota Šušková, MŠ Skalité - Ústredie

„Potulica vesmírom“, Miška Kudláčová, MŠ Podvysoká

„Planéty“, Eliška Palarcová, MŠ Komenského,  Kysucké Nové Mesto

 

2. kategória

„Môj svet v diaľke“, Zuzana Hanuliaková, ZŠ Lodno

„Prišli sme na návštevu“ , Sofia Melicheríková, ZŠ Lodno

 „Vesmírčan sledovateľ“,  Lucia Matejová, ZŠ s MŠ E.A.Cernana , Vysoká nad Kysucou

 „Rodina mimozemšťanov“, Mária Hesková, ZŠ s MŠ E.A.Cernana , Vysoká nad Kysucou

 „Slnečná sústava“, Emma Dirbáková, ZŠ s MŠ Povina

 

3. kategória

„ Pohľad do vesmíru“, Viktória Bukovanová, ZŠ Rázusova, Čadca

„Tajomstvo vesmíru“, Miriam Maslíková, ZŠ Rázusova, Čadca

 

Všetkým postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole súťaže! Súčasne by sme radi poďakovali všetkým ostatným nádejným umelcom, ktorí v tvrdej konkurencii tohto roku neuspeli. Budeme držať palce budúci rok! V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým pedagógom, ktorí sa deťom venujú a formujú z nich mladých aktívnych umelcov.

 

Krajská hvezdáreń v Žiline