Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť V/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci máj 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
V.   2021
12   pozorovaní premenných hviezd celkovo
18   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
14   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Pokračujeme vo fotometrii jasných premenných hviezd cez fotometrické filtre BVRI, ktoré sú naištalované na kamere G2-8300 a cez refraktor ED 80/520. Zvláštna pozornosť venovaná premennej hviezde W UMa – príprava na astrometriu s veľkým ďalekohľadom 400/2720.
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v máji počas 13 nocí zaznamenala 103 meteorov.
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO. Príprava na CCD pozorovania na ďalekohľade Cass. 400/2720 – astrometria komét a asteoridov v spolupráci s Minor Planet Center.
 
Pozorovanie zákrytov hviezd asteoridmi: - 03.05. (18271) 1998 HC146 - pozitívny zákryt, bez publikácie – problém s GPS anténou.

 

- 09.05. (3419) GUTH   - negatívny s publikáciou (https://www.euraster.net/results/2021/index.html#0509-3419)
 

Jarné kométy
Najjasnejšou kométou tohtoročnej jarnej sezóny bola C/2020 R4 (ATLAS). Pohybovala sa v severozápadnej časti súhvezdia Lev pri jasnosti okolo 9 mag. Ďalšou zaujímavou kométou pozorovateľnou aj relatívne ľahko dostupnou technikou je C/2020 T2 (Palomar). Jej jasnosť je stabilná, okolo 10-11 mag. Menej jasné kométy dostupné väčšími ďalekohľadmi boli napr. C/2020 H6 (ATLAS) ~ 16 mag., 7° severozápadne od hviezdy Spica v súhvezdí Panna; kométa 117P/Helin-Roman-Alu 1 taktiež v súhvezdí Panna s jasnosťou okolo 14 mag. a kométa C/2018 N2 (ASASSN) v súhvezdí Malý Voz a jasnosťou okolo 15 mag.
Veľké nádeje vkladáme do kométy C/2017 K2 (PanSTARRS), ktorá by v rozmedzí rokov 2022 - 2023 mohla dosiahnuť jasnosť aj 5 mag. Zatiaľ je jej vzdialenosť od našej planéty 6 AU a jasnosť ~  13.5 mag. Nájdete ju na hranici súhvezdí Lýra a Herkules.
 
 
 
 
 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v máji 2021 uskutočnených 25 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 15 vizuálnych pozorovaní. 
 
Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline