Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci jún 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS. Zvláštna pozornosť bola venovaná premenným hviezdam W UMa a VW Cep
 
VI.   2021
30   pozorovaní premenných hviezd celkovo
31   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
15   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v júni počas 13 nocí zaznamenala 103 meteorov.
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO. 
 
Podarilo sa nadviazať spoluprácu s Minor Planet Center - uspeli sme pri certifikácii výsledkov porovnávacej astrometrie a Krajská hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste získala svoj MPC kód – G02. Ten slúži na jednoduchšiu implementáciu astronomických pozorovaní získaných na hvezdárni do medzinárodných databáz a výpočet presných efemeríd pre dané observatórium. V júni 2021 boli v databázach MPC publikované 4 merania astrometrie NEO asteoridov - 32673, 450263, 89958, 12923; získaných na Cass. 400/2720.
 
 
Zákryty hviezd asteoridmi:
Pozorovanie zákrytu hviezdy UCAC4 418-132924 asteroidom (28599) Terenzoni - 09.06.2021 - pozitívny - bez publikácie.

Pozorovanie zákrytu hviezdy UCAC4 421-138077 asteroidom (1728) Goethe - 16.06.2021 - pozitívny - publikované.
https://www.euraster.net/results/2021/index.html#0616-1728
 

 
Letné kométy:
Najjasnejšou kométou v našich zemepisných šírkach je C/2020 T2 (Palomar) s jasnosťou okolo 10 mag. V júni sa pohybovala asi 9° od hviezdy Arktúr, najjasnejšej hviezdy súhvezdia Pastier. Na jej pozorovanie je potrebný ďalekohľad s priemerom aspoň 15 cm, prípadne môžeme použiť optiku s menším priemerom v spojení s digitálnym fotoaparátom, prípadne CCD kamerou.
 
 
 
 
Ďalšou jasnou kométou na júnovej oblohe bola periodická kométa 7P/Pons-Winnecke. Nachádzala sa v súhvezdí Vodnár, odkiaľ sa rýchlym vlastným pohybom presunula cez Južnú rybu do súhvezdia Sochár. Jasnosť kométy sa pohybuje okolo 10 mag. a bude pomaly klesať. Zároveň sa bude zmenšovať jej výška nad horizontom a v druhej polovici júla už u nás nebude vychádzať nad obzor.
 
  

 

Aktivita Slnka

 
 

 
    
Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v júni 2021 uskutočnených 25 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 23 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
V závere mesiaca sa na Slnku objavila výrazná aktívna oblasť AR 2835. Skupina škvŕn bola na na Slnku viditeľná aj voľnými očami (s použitím filtra).
   

 

Ďalšie odborné aktivity

Krátke a svetlé letné noci nás trošku obmedzujú v pozorovaní nočnej oblohy. Napriek tomu sa niekoľko fotografií podarilo.

 

 

Výnimočným astronomickým úkazom bolo bezpochyby čiastočné zatmenie Slnka z 10. júna 2021. Počasie nebolo dokonalé, no pozorovať sa dalo. 

 

Prelet Medzinárodnej vesmírnej stanice popred slnečný disk z 11.6.2021.

 

 

 


 

Krajská hvezdáreň v Žiline