Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VIII/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci august 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
VIII.   2021
36   pozorovaní premenných hviezd celkovo
32   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
10   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Zvláštna pozornosť venovaná premennej hviezde VW Cep - spresňovanie času minima v primárnom aj sekundárnom poklese jasnosti.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Pozorovanie zákrytov hviezd asteoridmi: 
Zákryt hviezdy UCAC4 418-123165 asteroidom (15803) 1994 CW  -  oblačno - neg.
 
Kométa C/2017 K2 (PANSTARRS) nepatrí medzi najjasnejšie - momentálne sa jej jasnosť pohybuje okolo 12 - 13 mag. Má však veľmi dobré podmienky na pozorovanie, nájdeme ju v súhvezdí Herkula, priamo v štvorci hviezd tvoriacich jeho telo, asi 5° juhovýchodne od guľovej hviezdokopy M13. Začiatkom roku 2023 by jej jasnosť mohla dosiahnuť 5 mag. a stala by sa viditeľnou aj voľným okom. Žiaľ v tej dobe bude jej deklinácia -65° a bude pozorovateľná na južnej oblohe. Do konca augusta a začiatkom septembra ju ešte nájdeme v súhvezdiach Hadonos a Škorpión s jasnosťou ~ 7 mag.
 
   
Jedným z najzaujímavejších objektov na oblohe v auguste bol  asteroid (248370) 2005 QN173. Je  to bežný objekt z hlavného pásu asteroidov s dráhou medzi Marsom a Jupiterom. Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System - (ATLAS) na Havajských ostrovoch snímal objekt 7. júla a na výsledných fotografiách bol pozorovateľný lineárny kometárny chvost odĺžke 47´´ v pozičnom uhle 245°. Po sčítaní všetkých použiteľných snímok, ktoré vznikli pri astrometrii objektu 12. augusta na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom N. Meste sa na výslednom obrázku chvost stále dalpozorovať.
 
Astrometria objektov NEO:
V mesiaci august sme vykonali spolu 17 meraní astrometrie NEO objektov s použitím ďalekohľadu Cass. 400/2720 kamerou C2-12000 a ich publikovaním v databázach Minor Planet Center.
 

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v auguste 2021 uskutočnených 23 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 18 vizuálnych pozorovaní. 
 
Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 

Iné aktivity

 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline