Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť X/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci október 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 

X.   2021
28   pozorovaní premenných hviezd celkovo
56   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
4   merania publikované v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Zvláštna pozornosť bola venovaná premennej hviezde VW Cep a spresňovaniu času minima v primárnom aj sekundárnom poklese jasnosti.
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v októbri počas 19 nocí zaznamenala 369 meteorov.
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
 
Outburst kométy 29P/Schwassmann–Wachmann
 
Kométa 29P/Schwassmann–Wachmann bola objavená 15. novembra 1927 a je tiež známa pod označením Schwassmann–Wachmann 1. Jej dráha ju klasifikuje ako člena skupiny objektov známych ako Kentauri, križujúcich priestor medzi Jupiterom až Neptúnom. Celá dráha kométy leží medzi dráhami Jupitera a Saturnu, jej obežná doba je 14,64 roka a posledný prechod perihéliom nastal 7. marca 2019. Jej jasnosť sa stabilne pohybuje len okolo 16 mag., avšak je známa svojím aktívnym jadrom, ktorého aktivita prudko zvyšuje jej jasnosť o 2 až 5 magnitúd. Tieto vzplanutia sa opakujú pomerne pravidelne, asi 7-krát ročne resp. každých 57 dní, čo môže súvisieť s otáčaním kométy a naznačovať jej extrémne pomalú rotáciu. Veľkosť samotného jadra sa odhaduje na ~60km. V súčasnej dobe ju nájdeme v súhvezdí Povozníka a má veľmi dobré podmienky na pozorovanie.
 

Astrometria objektov NEO:

V mesiaci október sme vykonali spolu 76 meraní astrometrie NEO objektov s použitím ďalekohľadu Cass. 400/2750 kamerou C2-12000. Z toho v 50 prípadoch šlo o merania nových objektov s publikovaním na NEOCP confirmation page a 43 publikácií v oficiálnych cirkulároch NEOCP.  

Zhrnutie nájdete tu: link

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v októbri 2021 uskutočnených 28 vizuálnych pozorovaní so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 18 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
28. októbra 2021 o 15:35 UT nastala v skupine slnečných škvŕn AR 2887 mohutná erupcia. Keďže skupina bola natočená priamo na Zem, očakávala sa následne mohutná geomagnetická aktivita, spojená s polárnou žiarou. Zhodou okolností sme zhruba od 10:00 UT pozorovali na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste Slnko pomocou ďalekohľadov: fotosféru pomocou refraktoru Zeiss 200/3000 mm, chromosféru pomocou ďalekohľadu Lunt LS 152/900 mm. Už v tomto čase je vidieť zvýšenú aktivitu, ktorá sa prejavila v chromosfére zjasnením niektorých oblastí skupiny a zmenou a pohybom filamentov. 15:35 UT bolo u nás už slnko pod obzorom.
 

 

Podľa viacerých známych a renomovaných serverov a web stránok polárna žiara mala byť taká mohutná, že by ju malo byť vidieť aj v našich zemepisných šírkach. Chcete vedieť, ako to s ňou bolo? Prečítajte si tu.
 
 

Iné aktivity

 

Krajská hvezdáreň v Žiline