Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XI/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci november 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 

XI.   2021
12   pozorovaní premenných hviezd celkovo
62   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
10   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Zvláštna pozornosť bola venovaná premennej hviezde VW Cep a spresňovaniu času minima v primárnom aj sekundárnom poklese jasnosti.
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v novembri počas 6 nocí zaznamenala 159 meteorov.
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave. 
 

Blízke priblíženie asteroidu (4660) Nereus

K Zemi sa blíži potenciálne nebezpečný asteroid 4660 Nereus. Objavený bol ešte 28. februára 1982 na observatóriu Mt. Palomar astronómkou Eleanor F. Helinovou. Jeho obežná doba okolo Slnka je 1,82 roka a dráhové elementy ho radia do rodiny asteroidov Apollo. Podľa radarových snímok je to asteroid „vajcovitého“ tvaru so stredným priemerom 330 m. Najbližšie priblíženie k Zemi nastane 11. decembra 2021 na vzdialenosť približne desaťnásobku vzdialenosti Mesiaca (10,25 LD=0,026 AU= 3940110 km). Jeho jasnosť by sa v tom čase mala pohybovať okolo 12,5 magnitúdy. Asteroid bol pôvodným cieľom misie Hayabusha, ktorá sa však kvôli 10 mesačnému omeškaniu nakoniec vydala k asteroidu 25143 Itokawa.
 
Na snímke asteroid Nereus zo 16. novembra 2021. V čase pozorovania sa nachádzal v súhvezdí Perzeus, odkiaľ sa postupne presunie cez Žirafu až do Veľkej medvedice, kde bude práve počas najväčšieho priblíženia k Zemi. (dráha)
 

 

Astrometria objektov NEO:

V mesiaci november bolo vykonaných 20 meraní astrometrie už známych NEO a 20 meraní nových objektov z NEOCP, s použitím ďalekohľadu Cass. 400/2750, red. 0,63 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP.  Zhrnutie nájdete tu: link
 
 

MPEC 2021 - V167 oznamuje objav novej kométy C/2021 V1 (Rankin).

Follow-up astrometria objektu C6E8602 - C/2021 V1 (Rankin) s NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 20.5 mag.

(dráha)

 

MPEC 2021 - V264  oznamuje objav nového asteroidu 2021 VO8.

Follow-up astrometria NEOCP objektu 1BA2521 - 2021 VO8 cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. Jasnosť okolo 20 mag.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne a fotograficky pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v novembri 2021 uskutočnených 11 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 10 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

Na novembrovej večernej oblohe sa krásne zoradili planéty Jupiter, Saturn a Venuša. Večer 9. novemra spolu s Mesiacom vytvorili zaujímavú scenériu nad západným obzorom.

 
Krajská hvezdáreň v Žiline