Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť XII/2021

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci december 2021 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
XII.   2021
4   pozorovania premenných hviezd celkovo
10   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
6   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
Zvláštna pozornosť bola venovaná premennej hviezde VW Cep a spresňovaniu času minima v primárnom aj sekundárnom poklese jasnosti.
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v decembri počas 3 nocí zaznamenala 145 meteorov.
 
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave. 
 

Kométy 67P/Churyumov-Gerasimenko a C/2021 A1 (Leonard)


 
Stále jasnou kométou v dosahu malých ďalekohľadov je 67P/Churyumov-Gerasimenko. Známou sa stala po tom, ako sa stala cieľom kozmickej misie Rosetta s  modulom Philae - prvým historickým pristátím na jadre kométy.
V súčasnej dobe má veľmi dobré podmienky na pozorovanie, nájdeme ju v severnej časti súhvezdia Raka a jej jasnosť ostane do konca januára na hranici okolo 9 magnitúdy. Na pozorovanie stačí väčší triéder alebo malý ďalekohľad, prípadne stačí aj digitálny fotoaparát s teleobjektívom. Je nápadná svojim chvostom, na snímkach zhotovených na tmavej oblohe odhadovali jeho dĺžku okolo 3°.

Na rannej decembrovej oblohe sa objavila očakávaná kométa C/2021 A1 (Leonard), ktorej sme venovali samostatný článok C/2021 A1 (Leonard) - nová jasná kométa na rannej zimnej oblohe (2021).

Jasnosť kométy "Leonard" v čase očakávaného maxima sa nakoniec vďaka spätnému rozptylu a outburstu vyšplhala k 2,5 magnitúde. Jej pozorovanie však pokazilo počasie.

Škoda :(

 

 
Astrometria objektov NEO:
V mesiaci december bolo vykonané meranie astrometrie už známeho NEO a 3 merania nových objektov z NEOCP s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP.  
 
 
 

MPEC 2021 - Y58  oznamuje objav nového asteroidu 2021 YJJasnosť okolo 17mag. 

Follow-up astrometria objektu A10DXMz - 2021 YJ z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. 

 

MPEC 2022 - A50  oznamuje objav novej kométy C/2021 Y1 (ATLAS). Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu A10DXMA - C/2021 Y1 (ATLAS) z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. (dráha)

 

MPEC 2021 - Y64  oznamuje objav nového asteroidu 2021 YM. Jasnosť okolo 17 mag.

Follow-up astrometria objektu A10DYeB  - 2021 YMz NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2021 - Y63  oznamuje spresnenie dráhy asteroidu 2017 YK5. Jasnosť okolo 17 mag.

Follow-up astrometria objektu C2QREC1  - 2017 YK5 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,63 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne a fotograficky pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v decembri 2021 uskutočnených vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste (z dôvodu rekonštrukcie v kupole) iba 2 vizuálne pozorovania. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

.....nox et solitudo.....
 
Krajská hvezdáreň v Žiline