Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2022)

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlásila už 32. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline, v spolupráci s partnerskými organizáciami z jednotlivých regiónov, zastrešuje prípravu a realizáciu regionálnych a krajských kôl naprieč Žilinským krajom.
 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
 
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
 
Priebeh súťaže:
Okresné kolo pozostáva z troch nezávislých častí: 1. Riešenie písomných úloh a príkladov
  2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
  3. Ústne kolo
 
Váhate? Otestujte sa napríklad tu: Astronomické školenie - astrokvízy :
 

Pre jednotlivé regióny kraja sa súťaž koná nasledovne:

Okres Liptovský Mikuláš dňa 22.3.2022 - Propozície a prihláška

Okres Ružomberok dňa 23.3.2022 - Propozície a prihláška

Okresy Martin a Turčianske Teplice dňa 24.3.2022 - Propozície a prihláška

Okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín dňa 25.3.2022 o  - Propozície a prihláška

Okresy Žilina a Bytča dňa 29.3.2022 - Propozície a prihláška

Okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca dňa 30.3.2022 - Propozície a prihláška

 
Súťaž prebehne prezenčne. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 bude súťaž realizovaná v súlade s platnými obmedzeniami a opatreniami ÚVZ SR pre hromadné podujatia určené pre deti a mládež do 18 rokov. Každý účastník súťaže je ich povinný rešpektovať!
 
V prípade, že okresné kolo nebude možné zrealizovať prezenčne, uskutoční sa ONLINE formou. Všetky závažné zmeny podmienok konania okresného kola, budú na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške odoslané presné pokyny k absolvovaniu súťaže.  Do súťaže sa preto prihlasujete prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky, ktorá je súčasťou propozícií pre jednotlivé regióny kraja. 
 
Do krajského kola súťaže postupujú prví traja súťažiaci z každého okresu, pokiaľ dosiahli v súťaži nadpolovičný počet bodov.

 

Tešíme sa na vás!

Krajská hvezdáreň v Žilne

Štatút súťaže na stránkach SÚH Hurbanovo