Zatmenie Slnka 1.8.2008

Toto zatmenie bude pozorovateľné ako úplné z úzkeho pásu na povrchu Zeme o šírke 237 km a dĺžke niekoľko tisíc km.
  Úplné zatmenie sa začne v Kanade, pokračovať bude cez Grónsko, Severný ľadový oceán, Rusko, Mongolsko a skončí v Číne. Najdlhšie bude Slnko úplne zatienené Mesiacom na severe Ruska a potrvá 2 minúty 27 sekúnd. Na našom území je toto zatmenie pozorovateľné len ako čiastočné. Posledné úplné zatmenie viditeľné zo Slovenska bolo v roku 1842, to budúce nastane až 7. októbra 2135.

Priebeh jednotlivých fáz zatmenia:
  Východ Slnka: 5.17 LSEČ
  Začiatok čiastočného zatmenia: 11.00 LSEČ
  Maximálna fáza zatmenia: 11.51 LSEČ
  Koniec zatmenia: 12.42 LSEČ
  Západ Slnka: 20.24 LSEČ
  Časové údaje v tabuľke platia pre Kysucké Nové Mesto a okolie. Pre iné, vzdialenejšie miesta, sa môžu údaje mierne odlišovať.

Ako vzniká zatmenie Slnka? 
Vznik zatmenia Slnka nám bližšie ozrejmí pripojený obrázok. Ako vidíme, je nutné, aby sa medzi Slnko a Zem dostal Mesiac. Ten bráni slnečným lúčom v priechode na zemský povrch a tak zatmieva Slnko. Do tejto polohy sa Mesiac na svojej dráhe dostáva pri každom nove, teda každých 29,5 dňa. Avšak rovina dráhy Mesiaca je sklonená k rovine obežnej dráhy Zeme (k ekliptike) v uhle 5,2 stupňa. Z toho dôvodu nenastáva zatmenie Slnka každý kalendárny mesiac, ale iba vo vhodných okamihoch, kedy sa Mesiac nachádza zároveň medzi Zemou a Slnkom a tiež aj v uzle svojej dráhy (uzol je miesto, v ktorom sa pretína rovina obežnej dráhy Mesiaca s rovinou obežnej dráhy Zeme ). Ročne sa vyskytne 2-5 zatmení Slnka.
V miestach, kde dopadá na povrch Zeme úplný tieň, vzniká úplné zatmenie Slnka. Úplný tieň môže byť na Zemi dlhý aj niekoľko tisíc kilometrov, široký však len 270 km. Z tohto dôvodu sú úplné zatmenia Slnka veľkou vzácnosťou. Z miest, kde dopadá na povrch Zeme polotieň, je pozorovateľné čiastočné zatmenie Slnka. To sa vzťahuje už pre roziahlejšie územie.

Ako zatmenie pozorovať?

Na pozorovanie zatmenia Slnka nepotrebujeme veľké ďalekohľady a drahú techniku, postačia nám vlastné oči, avšak s použitím špeciálnych okuliarov! Vhodné sú aj zváračské okuliare a sklá (č.14).
  NIKDY sa nepozerajte priamo do Slnka, môže to ohroziť Váš zrak!!


Typy slnečných zatmení
Úplné zatmenie Slnka sa na jednom mieste Zeme pozoruje približne raz za 360 rokov. Mesiac prekryje úplne slnečný disk. Tento úkaz je dôsledkom výnimočnej súhry okolností. Mesiac je síce 400- krát menší ako Slnko, ale zároveň je 400- krát bližšie k Zemi. Preto sú obe telesá na oblohe približne rovnako veľké. Počas úplného zatmenia je viditeľná časť atmosféry Slnka, ktorú bežne nevidíme - chromosféra a koróna. Štúdium koróny pri úplnom zatmení Slnka má veľký vedecký význam. Preto za týmto úkazom cestuje množstvo profesionálnych astronómov.
Najväčšia dĺžka trvania úplného zatmenia na jednom mieste Zeme je 7,5 minúty.

Prstencové zatmenie
Pretože Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe v rozmedzí 356 375 až 406 720 km, môže se stať, že zatmenie Slnka nastane v dobe, kedy sa Mesiac nachádza najďalej od Zeme a jeho uhlový priemer na oblohe je menší ako uhlový priemer Slnka. Mesiac nezakryje celé Slnko, ale v maximálnej fáze zatmenia presvitá okolo tmavého mesačného kotúča časť svetla z fotosféry, čo sa javí ako akýsi svietiaci „prstienok“. Podľa toho je toto zatmenie označované ako prstencové zatmenie Slnka.

Čiastočné zatmenie Slnka 
Takéto zatmenie je možné pozorovať z tých miest Zeme, kam dopadne polotieň. Pretože šírka polotieňa je veľká aj tisíce kilometrov, čiastočné zatmenia sa opakujú častejšie ako úplné. Taktiež dĺžka trvania je väčšia, najdlhšie trvá asi 2,5 hodiny. Slnko sa pri čiastočnom zatmení javý ako kosák, z ktorého počas zatmenia po maximálnu fázu ubúda, potom mesačný disk postupne vychádza z popred slnečného.