Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť I/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci január 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
I.   2022
9   pozorovania premenných hviezd celkovo
4   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
7   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v januári počas 7 nocí zaznamenala 62 meteorov.
 
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave. 
 
 
18. januára 2022 sa na vzdialenosť 1,981 miliónov kilometrov k Zemi priblížil asteroid (7482) 1994 PC1. Jeho jasnosť pri minimálnej vzdialenosti od našej planéty sa pohybovala okolo 10 mag. a vlastný pohyb objektu na oblohe bol 120´´/1´.
 
Astrometria objektov NEO:
V mesiaci január bolo vykonaných meraní astrometrie už známich NEO a 10 meraní nových objektov z NEOCP s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP.  
 
 

MPEC 2022 - A59  oznamuje objav novej kométy C/2022 A1 (Sarneczky). Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu Sar2585 - C/2022 A1 (Sarneczky) z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

 

MPEC 2022 - A53 oznamuje objav nového asteroidu 2022 AB1. Jasnosť okolo 17 mag.

Follow-up astrometria objektu TMG0062 - 2022 AB1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 


MPEC 2022 - A54
oznamuje objav nového asteroidu 2022 AC1. Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu 2A41121 - 2022 AC1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. 

 

MPEC 2022 - A77 oznamuje objav nového asteroidu 2022 AC2. Jasnosť okolo 17 mag.

Follow-up astrometria objektu C6ZMCG2 - 2022 AC2 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - A71 oznamuje objav nového asteroidu 2022 AT1. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu C70C5X2 - 2022 AT1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.
 

MPEC 2022 - A78 oznamuje objav nového asteroidu 2022 AD2. Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu C707WL2 - 2022 AD2 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - A79 oznamuje objav nového asteroidu 2022 AE2. Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu C2RHGZ1 - 2022 AE2 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.
 

MPEC 2022 - A159  oznamuje objav nového asteroidu 2022 AV5. Jasnosť okolo 19 mag. 

Follow-up astrometria objektu C71CCJ2 - 2022 AV5 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.
 

MPEC 2022 - B09  oznamuje objav nového asteroidu 2022 BA. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu A10EmYW - 2022 BA z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. 

 

MPEC 2022 - A162 oznamuje objav nového asteroidu 2022 AY5. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu C2RZHY1 - 2022 AY5 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

Asteroid sa 10.1.2022 o 10h35m priblížil k Zemi na 104 000 km (0.27LD). Jeho priemer sa odhaduje na 3 až 9 metrov. K Zemi sa priblížil v malej elongácii smerom od Slnka a objavený bol až po maximálnom priblížení 11.1. na observatóriu GINOP-KHK, Piszkesteto-Krisztianom Sarneczkým.

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne a fotograficky pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v januári 2021 uskutočnených 13 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 8 vizuálnych pozorovaní a 1 fotografické pozorovanie. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 

 

Iné aktivity

 
25. decembra 2021 odštartovala nosná raketa Ariane 5 s dlho očakávanou misiou  James Webb Space Telescope. Cieľovým umiestnením ďalekohľadu je libračný bod L2 sústavy Slnko - Zem, ktorý leží vo vzdialenosti 1,5 milióna km od Zeme. Začiatkom januára sa dal JWST pozorovať v súhvezdí Jednorožca neďaleko komplexu hmlovín Rozeta. Jeho jasnosť sa pohybovala okolo 13.5 magnitúdy. Podrobnejšie o misii sa dočítate v našom článku: Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba (2021)
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline