Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť II/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci február 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
II.   2022
22   pozorovania premenných hviezd celkovo
7   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
11   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS vo februári počas 13 nocí zaznamenala 83 meteorov.
 
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave. 
 

C/2014 UN 271 (Bernardinelli-Bernstein) 

Kométu C/2014 UN 271 (Bernardinelli-Bernstein) objavili astronómovia  Pedro Bernardinelli a Gary Bernstein na archívnych snímkach z prieskumu DARK ENERGY SURVEY v októbri 2014. Vtedy  bolo teleso vzdialené od Slnka 29 AU a nachádzalo sa takmer vo vzdialenosti planéty Neptún. Stala sa tak kométou objavenou v najväčšej vzdialenosti od Slnka. Relatívne vysoká jasnosť objektu naznačovala aj veľký priemer jadra kométy, posledné odhady hovoria o priemere 137 km. Je to druhá najväčšia kométa v slnečnej sústave, prvá je 95P/Chiron alebo 2060 Chiron s priemerom okolo 215 km. Perihéliom objekt prejde 23. januára 2033 vo vzdialenosti 10,95 AU a jeho jasnosť by sa mala pohybovať od 13 do 16 mag.
 
V súčasnosti sa nachádza na južnej oblohe v súhvezdí Horologium - Hodiny s magnitúdou 19 mag.
 (mapka)
 
Astrometria objektov NEO:
V mesiaci február bolo vykonaných 16 meraní astrometrie už známich NEO a 12 meraní nových objektov z NEOCP s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP.  
 
 

MPEC 2022 - C94  oznamuje objav nového asteroidu 2022 CO1. Jasnosť okolo 19,5 mag.

Follow-up astrometria objektu 2242121 - 2022 CO1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

 

MPEC 2022 - C232 oznamuje objav nového asteroidu 2022 CH7. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu C792ZA2 - 2022 CH7 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 


MPEC 2022 - D11  oznamuje objav nového asteroidu 2022 DA. Jasnosť okolo 16 mag.

Follow-up astrometria objektu A10FLyF - 2022 DA z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. 

 

MPEC 2022 - D18  oznamuje objav nového asteroidu 2022 DB. Jasnosť okolo 17 mag.

Follow-up astrometria objektu C2WEP51 - 2022 DB z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D48  oznamuje objav nového asteroidu 2022 DZ. Jasnosť okolo 18,5 mag.

Follow-up astrometria objektu A10FVKH - 2022 DZ  z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D43 oznamuje objav nového asteroidu 2022 DV. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu Sar2592 - 2022 DV z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D66  oznamuje objav nového asteroidu 2022 DP1. Jasnosť okolo 18,5  mag.

Follow-up astrometria objektu A10G1iC - 2022 DP1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D59 oznamuje objav nového asteroidu 2022 DJ1. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu C2WR5Z1 - 2022 DJ1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D88  oznamuje objav nového asteroidu 2022 DL2. Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu  A10G3xn - 2022 DL2 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000. 

 

MPEC 2022 - D75 oznamuje objav nového asteroidu 2022 DW1. Jasnosť okolo 18 mag.

Follow-up astrometria objektu  A10FTIV - 2022 DW1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D76 oznamuje objav nového asteroidu 2022 DX1. Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu  C7A88P2 - 2022 DX1 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

MPEC 2022 - D96  oznamuje objav nového asteroidu 2022 DQ2. Jasnosť okolo 19 mag.

Follow-up astrometria objektu  C2WVZ91 - 2022 DQ2 z NEOCP cez ďalekohľad Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 na Kysuckej hvezdárni s kamerou Moravian Instruments G2-12000.

 

Aktivita Slnka

Na Krajskej hvezdárni v Žiline vizuálne a fotograficky pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v februári 2022 uskutočnených 17 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 10 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 

 

Iné aktivity

 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline