Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IV/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci apríl 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
IV.   2022
67   pozorovania premenných hviezd celkovo
60   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
11   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

SN2022hrs

Supernovu SN2022hrs objavil 16. apríla 2022 japonský astronóm Koichi Itagaki. Vzplanula v súhvezdí Panna, pravdepodobne v galaxii NGC4647 vo vzdialenosti asi 63 miliónov svetelných rokov.

 

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v apríli počas 11 nocí zaznamenala 35 meteorov.
 
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 

Astrometria objektov NEO:

V mesiaci apríl bolo vykonaných 7 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP s prevažne použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za apríl 2022 nájdete tu.
 
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v apríl 2022 uskutočnených vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 14 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 

Aktivita Slnka pomaličky rastie a čoraz častejšie sa na jeho povrchu objavujú výrazné skupiny škvŕn. Snímky z 19. apríla 2022 sú zachytávajú rozsiahle skupiny AR2993 a AR2994, spolu s vychádzajúcou AR2995 na okraji slnečného kotúča

 

 

Iné aktivity

 
 
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline