Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
POZOR! Možný meteorický dážď ráno 31. mája 2022

Ešte v roku 1930 nemeckí astronómovia Arnold Schwassmann a Arno Arthur Wachmann objavili kométu, dnes označovanú ako 73P/Schwassmann–Wachmann alebo jednoduchšie Schwassmann–Wachmann 3. Aj napriek niekoľkomesačným pozorovaniam sa jej dráhu nepodarilo určiť dostatočne presne a tak sa kométa na zopár nasledujúcich dekád stratila. Až v 70. rokoch 20. storočia sa podarilo presnejšie započítať gravitačné vplyvy Jupitera na jej dráhu a kométu pri jej návrate v roku 1979 aj pozorovať. Schwassmann–Wachmann 3 patrí do Jupiterovej rodiny komét s obežnou dobou 5,44 roka, s perihéliom vo vzdialenosti 0,97 AU a afélium 5,21 AU od Slnka [1]. Do blízkosti Zeme sa kométa dostáva približne každých 16 rokov. 
 
 
Pri niekoľkých nasledujúcich návratoch sa kométa správala podľa očakávaní, no všetko sa zmenilo v roku 1995. V septembri kométa náhle a prudko zjasnela. Pozorovania naznačovali silnú erupciu vodnej pary z jadra kométy. Jej jasnosť stúpla približne 70-krát a aj napriek postupnému vzďaľovaniu sa od Slnka a aj od Zeme klesala len veľmi pomaly. V decembri 1995 bolo jasné, že kométa sa rozpadla. Veľkosť jadra pred jeho rozpadom sa odhaduje na 1,1 km. Úlomkov bolo pôvodne päť, no rozpad pokračoval ďalej a dnes je známych už 69 úlomkov
 

Meteorický roj Tau Herkulidy spojený práve s kométou Schwassmann–Wachmann 3, bol prvý krát pozorovaný v máji 1930, zhodou okolností v roku, keď bola kométa objavená. Častice, ktoré vtedy aktivitu vyvolali pochádzali z návratov kométy k Slnku ešte v priebehu 19. storočia. V čase objavu bola aktivita naozaj vysoká, asi 100 meteorov za hodinu, no v nasledujúcich rokoch sa neopakovala. Výpočty a simulácie naznačujú, že tohto roku to môže byť inak.   
 
V súvislosti s rozpadom kométy z roku 1995 sa na 31. mája 2022 medzi 6:45-7:17 LSEČ predpovedá meteorický dážď, s frekvenciou možno až tisíc meteorov za hodinu. Okrem toho by Zem mala prechádzať ďalšími prúdmi častíc, uvoľnených pri návratoch kométy v rokoch 1892 a 1897, a to 30. mája 2022 medzi 18:45-20:17 LSEČ a 31. mája 2022 21:45-22:10 LSEČ. Roj je podľa polohy radiantu nazývaný Tau Herkulidy, no tie tohtoročné budú vylietať zo súhvezdia Pastriera. Keďže Zem častice kométy na svojej obežnej dráhe dobieha, stretávacia rýchlosť bude nízka len 12,5 km/s. Meteory preto budú pomalé a je možné, že aj málo jasné. 
 

Nanešťastie, my v srdci Európy budeme mať v čase predpovedaného meteorického dažďa už vidno. Slnko u nás vychádza okolo 4:45 LSEČ a preto by mali byť najlepšie podmienky na pozorovanie ďaleko na západe, v Severnej Amerike, kde bude v tom čase ešte hlboká noc. 
 
No ale kto vie, predpovede pracujú s množstvom neznámych a šanca, že sa do naplnia je tak 50:50. Možno nakoniec žiaden meteorický dážď nebude alebo to možno budeme my v Európe, ktorí si užijeme meteorickú šou storočia.
 
Mgr. Evka Neubauerová, Krajská hvezdáreň v Žiline