Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť V/2022

 

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci máj 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
V.   2022
28   pozorovania premenných hviezd celkovo
55   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
6   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v máji počas 17 nocí zaznamenala 55 meteorov.
 
Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Meteorický dážď  - Tau Herkulidy

Predpovedaný meteorický dážď, ráno 31. mája 2022, nakoniec nedosiahol očakávané intenzity.  
Viac o Tau Herkulidách sa dočítate napríklad v našom článku tu a o expedícii za pozorovaním v článku Doc. RNDr. Juraja Tótha, PhD. na stránke: https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/meteoricky-roj-tau-herkulid-1/.
 
 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci máj bolo vykonaných 40 meraní astrometrie už známich NEO a 10 meraní nových objektov z NEOCP s prevažne použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za máj 2022 nájdete tu.
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v máj 2022 uskutočnených 11 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 19 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
Aktivita Slnka naďalej rastie. Rozsiahla skupina AR3014 bola počas niekoľkých májových dní na disku viditeľná aj voľným okom.
 

Iné aktivity

     

Záznam preletu družíc STARLINK z 26.5.2022. Autor: M.Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline
Krajská hvezdáreň v Žiline