Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci jún 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
VI.   2022
30   pozorovania premenných hviezd celkovo
27   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
7   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v júni počas 12 nocí zaznamenala 83 meteorov. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Kométa C/2017 K2 (PanSTARRS)

Kométa bola objavená 21. mája 2017 vo vzdialenosti viac ako 16 AU od Slnka, čiže ďaleko za obežnou dráhou planéty Saturn. Ide o kométu na hyperbolickej dráhe prichádzajúcu z Oortovho mračna. Vzhľadom na pôvodne odhadovanú veľkosť jadra (14-80 km) podobnú aktivitu v takých veľkých vzdialenostiach v čase objavu vykazovala aj kométa C/1995 O1 (Hale-Bopp). Na rozdiel od nej sa však perihélium kométy C/2017 K2 (PanSTARRS) nachádza až vo vzdialenosti 1,797 AU od Slnka, čo je zhruba na úrovni obežnej dráhy Marsu. Taká šou, ako od slávnej kométy Hale-Bopp, sa preto neočakáva. Taktiež pozorovania z Hubblovho vesmírneho teleskopu naznačujú, že veľkosť jadra kométy dosahuje len okolo 18 km. Najbližšie k Zemi sa kométa dostane 14. júla 2022 na vzdialenosť 1,80 AU a vtedy by jej jasnosť mala dosahovať okolo 9 magnitúd. Pri prechode perihéliom 19. decembra 2022 by mohla dosiahnuť jasnosť 8 magnitúd.

 

 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defence, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci jún bolo vykonaných 36 meraní astrometrie už známich NEO a 10 meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežnesú dáta  dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, Mayhill, USA H06 a Siding Spring, Australia Q62.
 
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za jún 2022 nájdete tu.
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v júni 2022 uskutočnených 12 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 23 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
Aktivita Slnka naďalej rastie. Rozsiahla skupina AR3038 bola na disku viditeľná aj voľnými očami.
 

Iné aktivity

 

  
  
 
 
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline