Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VIII/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci august 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
VIII.   2022

15   pozorovaní premenných hviezd celkovo
22   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
12   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v auguste počas 14 nocí zaznamenala 275 meteorov. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci august bolo vykonaných 44 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, Mayhill, USA H06 a Siding Spring, Australia Q62.
 
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za august 2022 nájdete tu.
 
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v auguste 2022 uskutočnených 15 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 18 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline