Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť IX/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci september 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
IX.   2022
24   pozorovaní premenných hviezd celkovo
18   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
49   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v septembri počas 6 nocí zaznamenala 39 meteorov. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Misia DART a (65803) Didymos


Blízkozemský asteroid skupiny Apollo Didymos a jeho mesiac Dimorphos sa v seprtembri stali cieľom misie DART (Double Asteroid Redirection Test) agentúry NASA. Projekt je súčasťou overovania stratégii planetárnej obrany. Jeho úlohou bolo overiť, či je možné dopadom sondy na povrch asteroidu zmeniť jeho obežnú dráhu a týmto spôsobom (v prípade potreby) odkláňať asteroidy z kolíznej dráhy so Zemou.

Sonda štartovala  24. novembra 2021 z Vandenbergovej leteckej základne v USA. Vo vzdialenosti 11 miliónov kilometrov od Zeme sa 26. septembra 2022 o 23:14 UT sonda úspešne zrazila mesiacom Dimorphos.

 

(Podľa tlačovej správy NASA z 11.októbra 2022 bola misia úspešná. Impakt skrátil obežnú dobu mesiaca Dimorphos o 32 minút.) 
 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci september bolo vykonaných 19 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, Mayhill, USA H06 a Siding Spring, Australia Q62.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za september 2022 nájdete tu.
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v septembri 2022 uskutočnených 11 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 10 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

Astrofotografia pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov spoločnosti iTelescope.

 
Krajská hvezdáreň v Žiline