Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline

RNDr. Ján Mäsiar

 

Vzdelanie:

Vysokoškolské

 

1981-1986

Matematicko – fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Fyzika hraničných odborov, ukončené Štátnou záverečnou skúškou.

Téma diplomovej práce  „Únik častíc z jadra kométy a formovanie meteorických prúdov“.

 

1987

Štátna rigorózna skúška – priznaný titul RNDr., doktor prírodných vied

 

Doterajšie zamestnania:

 

20.9.2016 –

Krajská hvezdáreň v Žiline

riaditeľ

1.5.2016 -20.9.2016

Krajská hvezdáreň v Žiline

riaditeľ na základe poverenia

1.1.2013 – 30.4.2016

Krajská hvezdáreň v Žiline

riaditeľ

14.9.2012 – 31.12.2012

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

riaditeľ

1.5.2012 - 13.9.2012

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

riaditeľ na základe poverenia

1.1.1993 - 30.4.2012

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

riaditeľ

15.4.1992 - 31.12.1992

Okresná hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

odborný pracovník;poverený riadením

1.8.1986 - 14.4.1992

Okresná ľudová hvezdáreň v Žiline

samostatný odborný referent, špecialista astronóm

 

 

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a organizáciách nepodnikateľského charakteru:

Člen Hlavného výboru Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

Člen sekcie Zákrytov a zatmení a Astronomickej fotografie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

Člen Rady riaditeľov hvezdární a planetárií Slovenska

Člen Slovenského zväzu astronómov