Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Zástupca riaditeľa Krajskej hvezdárne v Žiline

Mgr. Kristína Vlčková

 

Vzdelanie:
 
Vysokoškolské
 
2000 – 2005 - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, odbor Geograficko-informačné systémy
 
 
Pracovné skúsenosti
 
1. 6. 2013 – súčasnosť Krajská hvezdáreň v Žiline, vedúca úseku špecializovaných činností
1. 10. 2003 - 31. 5. 2013 - Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, samostatný odborný pracovník