Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť X-XII/2022

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch október až december 2022 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
X.-XII.   2022
49   pozorovaní premenných hviezd celkovo
40   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
16   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS v poslednom kvartáli roka 2022 zaznamenala  počas 30 nocí zaznamenala 359 meteorov. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Fotometria blízkozemského asteroidu 2022 UR4.

20.10.2022 sa priblížil na vzdialenosť 15 000 km k Zemi a jeho veľkosť sa odhaduje okolo 5 metrov. Jeho rotácia sa pohybovala okolo hodnoty 100 s a jasnosť sa pri nej menila medzi 13. - 15. magnitúdou. 

 

 

Autor: M. Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline

 
 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiacoch oktober až december bolo vykonaných 35 meraní astrometrie už známich NEO a 13 meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, Mayhill, USA H06 a Siding Spring, Australia Q62.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: október, november a december.

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v poslednom kvartáli roka 2022 uskutočnených vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 10 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline