Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
"Čo vieš o hviezdach?" - Regionálne kolá (2023)
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje už 33. ročník celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovensjej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
 
 
Súťaží sa v troch samostatných kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
 
Krajská hvezdáreň v Žiline, v spolupráci s partnerskými organizáciami z jednotlivých regiónov, zastrešuje prípravu a realizáciu regionálnych a krajských kôl naprieč Žilinským krajom.
 
Vyhodnotenie súťaže prebehne za každý okres samostatne a súťaži budú v každom okrese samostatne ocenení najlepší traja súťažiaci v každej kategórii. Do krajského kola postúpia prví traja súťažiaci z každého okresu, v prípade, ak dosiahnu aspoň 50 % z celkového počtu bodov. 
 
Ak máte záujem zapojiť sa do súťaže, otestovať svoje vedomosti z astronómie a vyhrať pekné vecné ceny, prihláste sa do súťaže vo svojom regióne!
 

Súťaž v jednotlivých regiónoch prebehne v nasledovných termínoch:

Okres Liptovský Mikuláš:
28. marec 2023 o 9:00 hod. v priestoch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu.
 
Okres Ružomberok:
29. marec 2023 o 9:00 hod. v priestoch ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu
 
Okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín:
30. marec 2023 o 9:00 hod. v priestoch Cirkevnej spojenej školy, Okružná 2062/25, Dolný Kubín. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu alebo tu
 
Okresy Bytča a Žilina:
31. marec 2023 o 9:00 hod. v priestoch Makovického domu, Horný Val 20, Žilina.. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu
 
Okresy Martin a Turčianske Teplice:
4. apríl 2023 o 9:00 hod. v priestoch Astronomickej pozorovateľne M.R.Štefánika pri Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha v Martine, Malá hora 3, Martin. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu
 
Okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca:
5. apríl 2023 o 9:00 hod. v priestoch Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Prihlášku na stiahnutie nájdete tu