Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť II/2023

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci február 2023 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
II.   2023
44   pozorovaní premenných hviezd celkovo
24   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
9   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS vo februári počas 16 nocí zaznamenala 50 meteorov. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 
Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.

V mesiaci február bolo vykonaných 24 meraní astrometrie už známich NEO a meraní nových objektov z NEOCP s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope, Mayhill, USA H06 a Siding Spring, Australia Q62.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za február 2023 nájdete tu.
 

Kométa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) z 25.02.2023, 18:51 SEČ,  v tom čase ešte s označením A10SVYR. Foto: Marián Urbaník, Krajská hvezdáreň v ŽilineNová kométa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

Kométa bola objavená 22. februára 2023 ďalekohľadom projektu ATLAS z Juhoafrického astronomického observatória a nezávisle na snímkach z 9. januára 2023 z čínskeho observatória Zijinshan. Objekt s provizórnym označením A10SVYR mal v čase objavu jasnosť okolo 18,1 magnitút a nachádzal sa vo vzdelanosti 7,3 AU od Slnka. Keďže vykazoval kometárnu aktivitu dostal pomenovanie C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Podľa výpočtov ide o dlhoperiodickú  kométu na retrográdnej dráhe s obežnou dobou asi 26 tisíc rokov. Perihélium vo vzdialenosti 0,39 AU od Slnka kométa dosiahne v závere septembra 2024 a 12. októbra 2024 bude iba 0,47 AU od Zeme. Očakáva sa, že jej jasnosť vtedy dosiahne okolo 4 magnitúd a teda bude viditeľná aj voľným okom.

 

Kométa C/2022 E3 (ZTF)

Kométa C/2022 E3 (ZTF) bola objavená v marci 2022 robotickou prehliadkou Zwicky Transient Facility (ZTF) na Mt. Palomaru v Kalifornii, USA. 12. januára prešla perihéliom a na prelome januára a februára sa priblížila k Zemi na 0,28 AU.

 
Kométa C/2022 E3 (ZTF) z 07.02.2023, 20:43 SEČ. Foto: Marián Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline; 11 x 30 s. CANON Ra, 3200 ASA, Cass. 400/2700. Kométa C/2022 E3 (ZTF) z 07.02.2023, 20:43 SEČ. Foto: Marián Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline; 11 x 30 s. CANON Ra, 3200 ASA, Cass. 400/2700.. Kométa C/2022 E3 (ZTF) z 09.02.2023, 20:32 SEČ.  Foto: Marián Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline; 40 x 30 s. CANON Ra, 3200 ASA, Cass. 400/2700.
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo vo februári 2023 uskutočnených vizuálne pozorovania fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

V závere februára pútala na oblohe pozornosť blížiaca sa konjunkcia planét Jupiter a Venuša. V spolupráci s Mesiacom vytvorili nad západným obzorom neprehliadnuťeľnú trojicu. Samotná konjunkcia planét nastala 2. marca v ranných rodinách, kedy na oblohe planéty delilo iba 0,5°. My sme mohli konjunkciu najlepšie pozorovať večer 1. a 2. marca.

Mesiac, Venuša a Jupiter z 23.2.2023. Foto: Marián Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline Venuša a Jupiter z 29.2.2023. Foto: Marián Urbaník, Krajská hvezdáreň v Žiline
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline