Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Späť ku hviezdam
Malá tabuľa publicity projektu Späť ku hviezdam
Projekt "Späť ku hviezdam" je zameraný na spoločné riešenie nových prístupov a stratégií vo vzdelávaní a k návštevníkom, zlepšenie vzájomnej cezhraničnej spolupráce, výmenu skúseností, realizáciu  a rozšírenie inovatívnych podujatí a nových foriem vzdelávania.
 

 

Jednou z aktivít projektu je workshop s názvom „Posuňme sa ďalej“, na ktorom chceme definovať aktuálne problémy a úspechy oboch organizácií, ich rozvoj v post-covidovej dobe, spoločné riešenie nových prístupov a stratégií vo vzdelávaní a k návštevníkom, výmenu skúsenosti v tejto oblasti a ukážky inovatívnych programov

 

Vyvrcholením projektu budú spoločné vzdelávacie aktivity realizované na oboch stranách hranice. Budú určené pre záujemcov o astronómiu z radov širokej verejnosti a zamerané na inovatívne formy vzdelávania v oblasti astronómie a praktické pozorovania pod „holým“ nebom a na voľných priestranstvách. S astronomickými ďalekohľadmi a s nafukovacími sférami Mesiaca a Marsu. Súčasťou týchto vzdelávacích aktivít bude aj exteriérová vzdelávacia výstava venovaná nášmu najbližšiemu vesmírnemu susedovi - Mesiacu.

 

Doba realizácie: 01.06.2022 až 28.02.2023
Rozpočet projektu: 23 158,66 €
Spolufinancovanie zo zdrojov EDRF: 19 684,86 €
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 2 315,86 €
Spolufinancovanie z rozpočtu kraja: 1 157,94 €
Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí p.o.
 
 
Sprievodca k výstave Cesta na MesiacPlagát k podujatiam Vesmír na dosah
Výstava venovaná Mesiacu
Fotografia z podujatia realizovaného v rámci projektuFotografia z podujatia realizovaného v rámci projektuFotografia z workshopu "Posuňme sa ďalej"