Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť V/2023

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiaci máj 2023 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
V.   2023
38   pozorovaní premenných hviezd celkovo
12   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
23   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
 

Fotografia galkaxie M 101 s vyznačenou suzpernovou SN 2023ixf. Vzplanutie SN 2023ixf v M101

Supernovu v galaxii M 101, u nás známej aj ako Veterník, objavil 19. mája 2023 japonský pozorovateľ Koichi Itagaki. Ide o supernovu typu II, teda zánik hmotnej hviezdy v okrajovej časti galaxie vzdialenej asi 21 miliónov svetelných rokov od Zeme. Jasnosť supernovy dva dni po objave dosiahla približne 11 magnitúd a začala pomaly klesať.
Svetelná krivka SN 2023ixf.
 
 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Kamera AMOS bola v mesiaci máj v údržbe. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Astrometria objektov NEO:

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiaci máj bolo vykonaných 48 meraní astrometrie už známich NEO a 10 meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie za máj 2023.
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v mesiaci máj 2023 uskutočnených 10 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 15 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

Dni sa predlžujú, noci sú krátke a svetlé. Nie moc priaznivé pozorovacie podmienky preto využívame skôr na testovanie techniky a spôsobov spracovania výstupov. 
 
Mesiac v oblakochMesiac v splne 5. mája 2023Detail Mesiaca
 
Krajská hvezdáreň v Žiline