Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Odborná činnosť VI-VII/2023

Premenné hviezdy

Hlavným obsahom odbornej činnosti v oblasti pozorovania premenných hviezd v mesiacoch jún a júl 2023 bolo pozorovanie premenných hviezd v programoch SPHE pri ČAS.
 
VI. - VII.   2023
44   pozorovaní premenných hviezd celkovo
32   meraní publikovaných v databáze B.R.N.O. 
55   meraní publikovaných v databáze AAVSO zdieľaných ostatnými pozorovateľmi na svete
 
 
Pozorovanie zákrytu hviezdy TYC 6764-01451-1 asteroidom 56451 2000 GN81. Bol zaznamenaný sekundárny zákryt čo prináša podozrenie na binárne teleso. Napozorované dáta boli publikovanie v systéme SODIS.
Priebeh zákrytu Záznam zákrytu Záznam zákrytu

 

Medziplanetárna hmota

Na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste pracujú dve automatické CCD kamery na záznam meteorov - kamera AMOS v rámci slovenskej profesionálnej siete SVMN (Slovak Video Meteor Network) a kamera NFC (Narrow Field Camera) v rámci stredoeurópskej siete pozorovania aktivity meteorov (Central European MEteor NeTwork). Na kamere AMOS v súčasnosti prepieha údržba. Sme zapojení v tíme SUNGRAZER PROJECT, ktorý sa zaoberá objavovaním nových komét analýzou dát zo sondy SOHO.
 

Astrometria objektov NEO:

C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)

Pokračuje spolupráca s NASA, Minor Planet Center a Planetary Defenc, pri pozorovaní už známych NEO objektov a nových objektov s provizórnym označením na NEOCP. Výsledné dáta sú zasielané do databázy Minor Planet Center kvôli spresňovaniu ich dráh v slnečnej sústave.
 
V mesiacoch jún a júl bolo vykonaných 86 meraní astrometrie už známich NEO a 11 meraní nových objektov z NEOCP prevažne s použitím ďalekohľadu Orion Optics UK ODK16 - 16" F/6.8 Optimised Dall Kirkham, red. 0,81 kamerou C2-12000. Výsledky boli publikované na NEOCP confirmation page a v oficiálnych cirkulároch NEOCP. Priebežne sú dáta dopĺňané pomocou diaľkovo ovládaných ďalekohľadov zo siete iTelescope: Mayhill, USA H06; Siding Spring, Australia Q62 a Nerpio, Španielsko, MPC I89.
 
Zhrnutie follow-up astrometrie: jún a júl.
 

Aktivita Slnka

Na pracoviskách Krajskej hvezdárne v Žiline pozorujeme slnečnú aktivitu vo fotosfére a chromosfére vizuálne aj fotograficky. Na Pozorovateľni na Malom diele v Žiline bolo v mesaicoch jún a júl 2023 uskutočnených 13 vizuálnych pozorovaní fotosféry so zakresľovaním a na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste 33 vizuálnych pozorovaní. Tieto slúžia o.i. na určenie predbežného relatívneho čísla slnečných škvŕn v rámci programu SIDC ako základnej charakteristiky slnečnej aktivity. 
 

Iné aktivity

Marián Urbaník pod hviezdnou oblohou a na popredí otvorenej kupoly hvezdárne v Kysuckom N. MesteThe Planetary Society založená v roku 1980 Carlom Saganom, Louisom Friedmanom a Bruce Murrayom vyhlasuje každé dva roky grant na podporu pozorovateľov NEO a PHA objektov. V tomto roku sa medzi úspešnými uchádzačmi umiestil aj pracovník Krajskej hvezdáírne v Žiline Marián Urbaník. 
 
 
Krajská hvezdáreň v Žiline