Technické vybavenie
 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste


Priestory využívané na realizáciu podujatí pre verejnosť:

 • prednášková miestnosť s kapacitou 55 miest,
 • klubovňa s kapacitou 15 miest,
 • kupola s montážou a hlavným ďalekohľadom s kapacitou 35 miest.

Pôvodným základným astronomickým prístrojovým vybavením boli:

 • paralaktická montáž (Kozelský),
 • refraktor Zeiss AS 200/3000 mm,
 • fotografická komora 2.8/200 mm.

Od jesene 2007 prebieha rekonštrukcia pôvodnej montáže hlavného ďalekohľadu, ktorá za dobu svojej existencie bola už značne technicky opotrebovaná. Konštruktérom súčasnej montáže je Jiří Drbohlav. V blízkej budúcnosti sa plánuje jej plná robotizácia.

Súčasné prístrojové vybavenie kupoly:

 • reflektor Newton 400/2000 mm,
 • refraktor Zeiss AS 200/3000 mm,
 • reflektor Newton 250/1200 mm,
 • fotokomora na digitálnu fotografiu 4,2/750 mm

Na realizáciu podujatí pre verejnosť a odborných pozorovaní mimo priestorov hvezdárne sa používajú ďalšie menšie prístroje:

 • reflektor Schmidt Cassegrain Celestron 234/2340 mm,
 • reflektor Cassegrain 170/2550 mm,
 • refraktor Konus 120/1000 mm,
 • ďalšie menšie ďalekohľady, záznamové zariadenia a prístroje.

 

 

Makovického dom a pozorovateľňa na Malom diele v Žiline


Priestory využívané na realizáciu podujatí pre verejnosť:
 
 • prednášková miestnosť s kapacitou 60 miest v podkroví Makovického domu v Žiline
 • pozorovateľňa na Malom diele s kapacitou 10 miest na sedenie

 Súčasným  astronomickým prístrojovým vybavením sú:

 •  paralaktická montáž V. Šafaříka nemeckého typu z II. polovice  XIX. st
 •  refraktor s objektívom ZEISS C 110/1300 mm
 •  reflektor Cassegrain 250/3750 mm vyrobený  M. Kamenickým
 •  katadioptrický reflektor Schmidt-Cassegrain MEADE LX200r ( 254/2500 mm) s GPS navigáciou
 •  replika Galileiho ďalekohľadu 40/1300 mm

Na realizáciu podujatí pre verejnosť a odborných pozorovaní mimo priestorov hvezdárne sa používajú ďalšie prístroje:

 • katadioptrický reflektor Schmidt-Cassegrain MEADE LX200r ( 254/2500 mm)
 • refraktor KONUS 90/910 mm
 • binokulár CELESTRON 25x100 mm
 • ďalšie menšie ďalekohľady, záznamové zariadenia a prístroje