Kysucká hvezdáreň LIVE

 


Virtuálne prehliadky:


Partneri:

  
     
  
 
 
 
Astrostop (2023)
Čierne postavy na farebnom pozadí. Väčšia ukazuje menšej "oblohu" s nápisom ASTROSTOP 2023.Na prelome novembra a decembra sme realizovali už XXVIII. obľúbenej zábavno-vedomostná súťaže ASTROSTOP. 
 
Súťaž, určená žiakom II. stupňa základných škôl, zábavnou a modernou formou preverila vedomosti mladých nadšencov astronómie, prírodných vied a fyziky. Na realizáciu súťažných kôl sa používa elektronické hlasovacie zariadenie, pomocou ktorého súťažiaci odpovedajú na jednotlivé otázky a prihlasujú sa k odpovedi. Z technických dôvodov sa preto súťaže môže zúčastniť maximálne 24 súťažiacich. Súťaž nie je postupová.
 
Súťaž prebiehala v niekoľkých súťažných kolách. V prvom kole riešili všetci súťažiaci kvíz, kde pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia vyberajú z viacerých možností jednu správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole bola dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať.  V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body.
Do semifinálového kola postupilo vždy päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V semifinálovom kole lúštili tajničku, ktorá skrývala nejaký astronomický výraz. Do posledného finálového kola postupili už len dvaja najlepší súťažiaci. Víťazom sa sta ten z nich, ktorý ako prvý vyrieši finálovú úlohu - zamaskovaný obrázok.
 
Spolu so spoluorganizátormi súťaže, CVČ Elán Ružomberok, ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, CVČ Liptovský Mikuláš a Astronomickou pozorovateľňou M. R. Štefánika, pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine sme súťaž realizovali v jednotlivých regiónoch. 
 

Výsledkové listiny súťaže z jednotlivých regiónov nájdete nižšie:

Všetkým pedagógom a súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme, že sa vidíme na jar na regionálnych kolách celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

Krajská hvezdáreň v Žiline